Dary od přírody

Na každou nemoc vyrostla bylina

Senilita / Stařecká demence

Stařecká demence je závažné degenerativní onemocnění projevující se změnami v mozkové tkáni. Jednoduše řečeno jde o úbytek vyšší mozkové činnosti, která se týká všech složek lidského chování a jejíž příčinou je postupný zánik nervových buněk. Toto onemocnění nejvíce ohrožuje věkovou skupinu nad 60 let. Podle výzkumů trpí demencí dokonce až 5 % populace starší 65 let.

Neléčená demence již od samého začátku pacienty ohrožuje a postupně je společensky izoluje. Péče o seniory s demencí je pro jejich rodiny velmi namáhavá a psychicky náročná a mnohdy se tato situace stává prakticky nezvladatelnou.

Léčba: Toto onemocnění nelze vyléčit, lze však zpomalit jeho postup. Důležitá je prevence (neustále udržovat psychickou a fyzickou aktivitu, časté procházky, přiměřený sport, čtení knih a časopisů, luštění křížovek, účast při společenských událostech, kvalitní strava, nekouřit, omezit alkohol na minimum apod.), s výhodou psychoterapie, socioterapie. Farmakologicky zejména blokátory acetylcholinesterázy, nervové růstové faktory, zhášeče volných kyslíkových radikálů aj. Někdy je nutná až 24 hodinová péče denně.

Copyright © 2020 Dary od přírody | Newsphere by AF themes.

Jsme také na facebooku

Dejte stránce LIKE