Dary od přírody

Na každou nemoc vyrostla bylina

Otrava organismu

Intoxikace neboli otravy jsou akutní stavy, provázené znepokojivými příznaky, které se objevují náhle nebo se v krátkém časovém období postupně rozvíjejí. Mohou zanechat trvalé zdravotní následky a nezřídka ohrozit život.

Obrovské množství látek, které se mohou pro člověka stát jedy, a rozdílná chemická a fyzikální povaha těchto jedů, odpovídají značné rozdílnosti příznaků, kterými se otravy projevují. V následujícím textu můžeme s výhodou využít termínu „jed“ k označení všech látek, které mohou vyvolat příznaky otravy.

Musíme však mít na paměti, že takové definici za jistých okolností vyhovují i látky, které člověka dlouhodobě obklopují, vstupují do něj a bez poškození jej opouštějí, a proto na ně jako na jedy obvykle nepomýšlíme. Tak například inhalace koncentrovaného kyslíku, plynu jinak zcela nezbytného pro život člověka, může při delším trvání působit toxicky. Z toho vyplývá, že doba, po kterou jed působí, a jeho množství (či koncentrace jedu), patří mezi faktory, které spolurozhodují o míře poškození organismu.

Copyright © 2020 Dary od přírody | Newsphere by AF themes.

Jsme také na facebooku

Dejte stránce LIKE