Dary od přírody

Na každou nemoc vyrostla bylina

Syfilis

Syfilis je pohlavně přenosné infekční onemocnění, které se latinsky označuje jako lues, neodborně pak jako příjice nebo syfilitida. Původcem tohoto onemocnění je bakterie Treponema pallidum. Treponema je gramnegativní bakterií z kmene spirochét a člověk je jediným hostitelem Treponemy. Syfilis je systémové onemocnění, které se rozvíjí pozvolna a má velmi pestré klinické příznaky. Typické pro toto onemocnění je střídání se období s příznaky a bez příznaků.

Syfilis nemusí být přenesena pouze pohlavně, ale možné je nakažení plodu transplacentárně (přes placentu) matkou nebo při samotném porodu dítěte. Syfilis je jednoduše přenositelné onemocnění a jeho následky až mohou být fatální.

Příčina vzniku syfilis

Syfilis je nejčastěji pohlavně přenosné onemocnění. K nakažení tedy dochází při pohlavním styku. Další možností přenosu bakterií Treponema pallidum je pak průnik placentou z matky na plod nebo při porodu dítěte. Extrémně výjimečně může dojít k nakažení kontaminovanými předměty. Jde tedy o infekční získané onemocnění, pouze u přenosu z matky na plod jde o získané vrozené onemocnění, nemá ale nic společného s dědičností. Postižený plod se rodí velmi poškozený a často mrtvý.

K přenosu z člověka na člověka dochází poměrně rychle, naopak pokud Treponema ulpí na nějakém předmětu mimo organismus, na volném vzduchu rychle hyne. Treponema špatně toleruje vzduch a vyšší teploty (vyšší než teplota těla 36,5 °C). Další možností likvidace bakterií jsou desinfekční prostředky. Přenos onemocnění probíhá z nakaženého jedince, který prodělává infekční 1. nebo 2. stadium choroby. K přenosu tedy dochází především pohlavním stykem, pouze 5% onemocnění je přeneseno jinou cestou (transfúze, z matky na plod, kontaminovaným předmětem velmi výjimečně). Vstupní bránou je kůže a sliznice pohlavních orgánů (možná také sliznice úst).

Průběh a stádia syfilis a příznaky

V případě získané formy syfilis (v 95% nakažení se pohlavním nebo análním stykem) bakterie Treponema pallidum proniká kůží nebo sliznicí. Onemocnění syfilis se pak typicky projevuje ve 4 stádiích: primární, sekundární, latentní (skryté) a terciární.

V prvním stádiu onemocnění – primární syfilis – se treponema začne množit v místě průniku a projevem je tak zvaný tvrdý vřed (ulcusdurum) neboli šankr, který vzniká přibližně za 3 týdny po nakažení. Jde o nebolestivé vředovité zduření v oblasti genitálií, análního otvoru, v oblasti úst nebo na prstech rukou. Vřed se bez léčby sám vyhojí bez následků nebo zanechá drobnou jizvu. Infekce se dále šíří krví a mízními cévami. Postihuje tak mízní uzliny, které jsou zduřelé (asi za 6 týdnů po infikování se) a další orgány. Následující projevy onemocnění pak závisí na postiženém orgánu.

Sekundární stadium syfilis se objevuje přibližně po 9ti týdnech od nakažení a zahrnuje hlavně projevy na kůži a sliznici v podobě kondylomat, což jsou ploché bradavičnaté útvary nejčastěji v oblasti dlaní nebo plosek chodidel. Objevit se může také exantém (vyrážka) po celém těle. V oblasti úst mohou být projevy zaměněny s angínou, kdy bývá zarudnutí hrdla a zdrsnění hlasu. Nutné je si uvědomit, že jak vřed, tak kondylomata obsahují bakterie a kontakt s nimi je vysoce infekční. Velmi často obě stádia onemocnění provází teplota, nevolnost, bolesti svalů nebo kloubů. Tyto dvě první stadia většinou proběhnou jako časná forma onemocnění během jednoho roku.

Treponema se pomalu diseminuje neboli rozšiřuje po těle. Latentní (skryté) stádium navazuje na sekundární a je charakteristické jen mírnými nebo žádnými symptomy onemocnění. Jako pozdní syfilis se označuje období pozdní latentní syfilis a terciární syfilis. Pozdní latentní syfilis je opět bezpříznakové, trvá déle než rok a může, ale nemusí vyvrcholit v terciární syfilis. K tomuto stadiu dochází nejčastěji mezi 3 – 15 lety po nakažení se. Postižení tímto stádiem nejsou nakažliví.

Terciární stádium syfilis se projevuje jako destrukce tkání, která se označuje jako gummata, postižení kardiovaskulární nebo neurologické. Gummata jsou měkké nádorovité hrudkovité útvary objevující se nejčastěji na kůži, v kostech (způsobují deformity kostí, nosu) nebo v játrech. Neurosyfilis postihuje centrální nervovou soustavu a projevy jsou tak neurologické povahy. Často jde o meningitidu (zánět mozkových blan), paralýzu končetin, bolesti končetin, poruchy rovnováhy až demenci. Kardiovaskulární postižení se pak projevuje jako zánět cév, často pak v oblasti aorty, v návaznosti pak vzniká život ohrožující aneuryzma (výduť s oslabenou stěnou aorty, hrozí prasknutí a vykrvácení během několika minut).

Vrozená (kongenitální) forma onemocnění probíhá velmi podobně jako získaná. Pokud je matka nakažena v první polovině těhotenství, plod je nakažen vždy. Pokud je matka infikovaná v posledních 6ti týdnech těhotenství, plod se infekci většinou vyhne. V případě vrozené syfilis může dojít ke spontánnímu potratu v průběhu těhotenství, porodu mrtvého plodu nebo narození živého, ale infikovaného a destruovaného plodu. Pokud se příznaky během několika prvních let života objeví, často jde o vyrážku, zvětšení jater a sleziny, horečku, neurologické postižení (paralýza, demence). Někteří jedinci bez léčby prodělají taktéž terciární stadium, kdy se typicky projevuje deformitou nosu (sedlový nos), šavlovitými deformitami holenních kostí nebo typickou anomálií zubů.

Copyright © 2020 Dary od přírody | Newsphere by AF themes.

Jsme také na facebooku

Dejte stránce LIKE