Dary od přírody 9 Uncategorized 9 Co dělat, když vám diagnostikují rakovinu ještě předtím, než vás do svých spárů lapí onkologie

Co dělat, když vám diagnostikují rakovinu ještě předtím, než vás do svých spárů lapí onkologie

Uncategorized | 0 komentářů

V Evropské unii (EU) dnes zemře na rakovinu kolem 2000 lidí. V České republice dnes zemře kolem 27 tisíc lidí ročně. Je to trestuhodné, protože rakovina je poměrně nové onemocnění a sotva byste ji dostali, kdybyste byli zdraví.

Ideální čas na využití přírodní léčby je ještě předtím, než vám diagnostikují rakovinu. Nicméně dobře poslouží i v případě, že vám tuto nemoc již diagnostikovali.

Pokud vás bude pohánět strach a ihned poběžíte za konvenčními lékaři, ti použijí léčby, jako jsou chemoterapie a ozařování. Ty však ohrozí váš imunitní systém, který je primárně odpovědný za zvládnutí rakoviny.

I když budou úspěšní, tyto přístupy vás obvykle zabijí o pár let později z důvodu jiného onemocnění.

Očekává se, že v roce 2019 bude rakovina diagnostikována přibližně 96 000 Čechům.

Už jen slova „máte rakovinu“ jsou traumatizující ránou, která dokáže paralyzovat i ty nejotrlejší z nás. Snadno se může dostavit panika, která má své vlastní důsledky na zdraví a pohodu.

Zajímavé je, že většina lidí říká, že předtím, než jim diagnostikovali rakovinu, se pokládali za zdravé. Zdravý rozum vám však řekne, že je to nemožné.

Rakovina, stejně jako mnoho jiných onemocnění, se projeví až v případě, kdy máte za sebou 80 % cesty do příslovečné jámy.

Mnoha rakovinám trvá celá léta, ba někdy dokonce desetiletí, dokud postoupí do fáze, že se dají diagnostikovat.

Jak však uvedla Dr. Nashe Wintersová, naturopatická lékařka, která se specializuje na léčbu rakoviny, rakovina je faktor res ipsa loquitur, což v překladu znamená „fakta mluví sama za sebe“.

Jinak řečeno, jistým způsobem nevedete zdravý životní styl – nebo jste jen jednoduše zapomněli neutralizovat nezbytné působení toxinů, kterým jsme v dnešním moderním světě všichni vystaveni.

Proaktivní opatření se mohou vyplatit

Konvenční medicína věnuje jen malou pozornost skutečné prevenci rakoviny a pouze malá skupina lékařů je patřičně vzdělaná v hodnocení laboratorních testů, které umí poskytnout včasné indikace, že přichází problém, a to i přesto, že tyto testy jsou okamžitě dostupné.

V práci „Metabolický přístup k léčbě rakoviny“ Wintersová posuzuje několik často ignorovaných laboratorních testů, které vám umí poskytnout hezký přehled o tom, jak si počíná váš imunitní systém a jestli vám může hrozit riziko rakoviny nebo jiného chronického onemocnění.

Tomuto důležitém tématu se věnuje i Dr. Leigh Erin Connealyová v článku „Nádorová revoluce: přelomový program pro zvrácení a prevenci rakoviny“, podle něhož se jmenuje i její kniha.

I v případě, že jste přesvědčeni o tom, že jste zcela zdraví, ideálním scénářem by bylo najít lékaře, který vám může pomoci posoudit vaše riziko a poskytnout vodítko, jak své zdraví optimalizovat.

Co ale dělat v případě, že vám již byla diagnostikována rakovina? To je téma tohoto článku, ačkoli většina doporučení platí jak pro prevenci, tak pro léčbu.

Zvládnutí svých emocí

Diagnóza rakoviny by otřesla každým z nás. Důležitým prvním krokem je mít nástroje pro účinné zvládnutí svých emocí. Jedním z mých oblíbených nástrojů jsou techniky emoční svobody (EFT terapie).

Jsou neinvazivní, snadno se učí a dají se dělat úplně všude, v jakémkoli čase. Ve videu níže Julie Schiffmanová demonstruje, jak se vyrovnat s emočním (a fyzickým) stresem spojeným s diagnózou rakoviny prsu.

Když člověk čelí diagnóze rakoviny, je snadné zpanikařit a ztratit z dohledu celkový obraz. Většina lidí okamžitě začne s konvenční léčbou, která se obvykle skládá z chemoterapie, ozařování a operace.

Vzpamatovat se pomocí EFT, meditace či jakékoli jiné formy úlevy od stresu, kterou pokládáte za účinnou, vám může pomoci uklidnit se natolik, že byste mohli zvážit své alternativy.

Většina lidí je indoktrinována domněnkou, že chemoterapie, ozařování a operace jsou „dány“, ale ve skutečnosti existuje mnoho alternativ různého druhu.

Aby mohla holistická léčba fungovat, musí se nejprve provést. To zase znamená, že musíte být dostatečně odvážní a nepodlehnout panice, abyste mohli prozkoumat své možnosti a dopřáli jim čas fungovat dříve, než vpadnout do paradigmatu „vyrež, otrav, spal“.

Inspiraci můžete najít v podcastu Kate Bowlerové „Všechno je možné“. Bowlerová, která přežila rakovinu, zpovídá celou řadu jednotlivců, mluví s nimi o tom, „co se v těch špatných časech naučili“.

Některé diskuse se kroutí kolem ztráty a žalu, zatímco jiné mluví o životě s chronickým onemocněním.

Hledání vlastní cesty

Jaké jsou tedy vaše možnosti? Na toto téma jsem napsal mnoho článků a dělal rozhovory s mnoha alternativními odborníky na rakovinu.

Jedním ze způsobů, jak začít, je najít si kvalifikovaného odborníka, který vám může pomoci vybrat si z několika možností.

Wintersová je třeba naturopatická lékařka specializující se na konzultace s klinickými lékaři, kteří léčí pacienty s rakovinou.

Pokud chcete využívat její služby, váš lékař musí vstoupit do sekce pro lékaře na její webové stránce drnasha.com a objednat si konzultaci.

Můžete tam najít i bezplatného průvodce popisujícího pět kroků, které Wintersová doporučuje učinit, když vám diagnostikují rakovinu.

Konzultace nabízí i společnost Hope4Cancer, která má integrační centra pro léčbu rakoviny v Mexiku, Kolumbii a Thajsku, a na přání vašeho onkologa s ním budou konzultovat možnosti léčby.

Více o těchto zařízeních se můžete dozvědět z mého interview se zakladatelem společnosti Hope4Cancer, Dr. Antoniem Jimenezem (interview with Hope4Cancer ‚s founder, Dr. Antonio Jimenez).

Studijní materiál lze najít na stránce Hope4Cancer.com, včetně souboru ve formátu pdf sumarizujícího sedm hlavních principů léčby rakoviny, z nichž Hope4Cancer vychází.

Třetím užitečným zdrojem, kde můžete najít onkology nakloněné holistické a integrativní léčbě rakoviny, je nadace Best Answer for Cancer.

Jedná se o hybridní neziskovou organizaci, která slouží integrovaným lékařům i pacientům s rakovinou a jinými chronickými onemocněními.

Základy výživy

Jak jste možná očekávali, strava vám může pomoci rakovině nejen předcházet, ale je také důležitou součástí léčebné skládačky.

Nutriční přístup, který má největší vědeckou podporu, spočívá v časově omezeném jedení (zpočátku na šest až osm hodin, a nakonec na čtyři hodiny).

To vám pomůže zvýšit metabolickou autofágii, snížit vaši inzulínovou rezistenci, zlepšit spánek, radikálně zvýšit vaši metabolickou flexibilitu, zvýšit hladinu ketonů a zlepšit činnost mitochondrií – zejména pokud do svého půstu začleníte cvičení.

Podle mých zkušeností je většina lidí uzpůsobena ke spalování sacharidů jako svého hlavního paliva, nikoli ke spalování tuků.

Jednou z nejúčinnějších strategií na spalování tuků, jaké znám, je pravidelně držet hladovku po dobu 16 až 18 hodin (a tedy jíst jen v časovém okně 6 až 8 hodin, například mezi 11:00 až 17:00 hodinou).

Nezapomínejte, že rakovina je metabolické onemocnění, které spočívá v dysfunkci mitochondrií. Stručně řečeno, rakovinné buňky spalují glukózu, což vytváří mnohem reaktivnější druhy kyslíku než tuky a ketony.

Aby mohla buňka spalovat tuk, musí být zdravá a normální. Rakovinné buňky neumí spalovat tuk, a tak strava bohatá na tuky, s malým obsahem cukru rakovinu v podstatě vyhladoví a zároveň vyživí zdravé buňky.

Aby bylo jasné, časově omezené jedení a ketogenickou stravu lze bezpečně zařadit i v případě, že absolvujete tradiční léčbu rakoviny. Vlastně to může zefektivnit účinky chemoterapie.

Onkologické centrum ChemoThermia v Turecku se třeba specializuje na léčbu pokročilých stadií rakoviny nízkými dávkami chemoterapie, což je do značné míry možné díky zařazení ketogenické stravy.

Více o jejich obvyklém léčebném protokolu se můžete dozvědět v článku „Metablicky podporované terapie pro zlepšení léčby rakoviny“ (v angličtině).

Mezi další strategie využívané v tomto centru patří hladovka, hypertermie a hyperbarická kyslíková terapie.

Proč je nutriční ketóza tak důležitá

Jedním z předních badatelů v tomto oboru je Thomas Seyfried, PhD. V mém interview s ním z května 2019 Seyfried vysvětluje, že původcem rakoviny je poškození respirační činnosti mitochondrií, což spouští kompenzační fermentaci, kterou řídí onkogeny.

Aby rakovinné buňky přežily, musí využívat fermentaci a dvě nejdostupnější fermentovaná paliva v rakovinovém mikroprostředí jsou glukóza a glutamin (jedna z nejběžnějších aminokyselin nacházející se v bílkovinách).

Z tohoto důvodu je rozhodující složkou léčby rakoviny zaměření pozornosti na glukózu a glutamin. Nejjednodušším přístupem je uvést pacienta do terapeutické ketózy, a pak se strategicky zaměřit na dostupnost glukózy a glutaminu.

Seyfriedův výzkum také vnáší potřebné světlo do toho, jak funguje zhoubná rakovina, a tím i do její léčby.

Podle Seyfrieda je zhoubná rakovinná buňka v podstatě hybridní směs makrofágu (buňky imunitního systému) a dysregulované kmenové buňky.

Makrofágy jsou částí našeho hlavního obranného systému proti bakteriálním infekcím.

Nacházejí se v krevním řečišti a tkáních a v těle mohou jít kamkoli. Když dojde ke zranění nebo infekci, okamžitě se pohnou chránit tkáň.

V případě metastazování rakovinných buněk se tyto buňky díky své dysregulované energii a činnosti nekontrolovaně množí a nepředvídatelně se šíří tělem.

Podobně jako normální makrofágy i zhoubné rakovinné buňky jsou schopny přežívat v hypoxických prostředích (bez kyslíku), což je důvod, proč je většina angiogenních léčeb zhoubné rakoviny neúčinná.

Seyfriedův výzkum naznačuje, že tyto zhoubné rakovinné buňky můžete účinně zabít strategickým zaměřením se na glutamin.

Hyperbarická kyslíková terapie a kryoterapie

Dalším prvkem, který začínáme stále více vídat v programech holistické léčby rakoviny, je začlenění hyperbarické kyslíkové terapie do života.

Jak již bylo zmíněno, jedná se o jednu z doplňkových terapií používaných v onkologickém centru ChemoThermia v Turecku.

V roce 2015 Seyfried a Dominic D’agostino, PhD. (další badatel, který tvrdí, že rakovina je metabolické onemocnění) zveřejnili studii prokazující fenomenální synergii mezi ketogenní stravou a použitím hyperbarického kyslíku na zhoubné rakoviny.

Další často opomíjenou alternativou rozebíranou v Connealyové knize „Nádorová revoluce: přelomový program pro zvrácení a prevenci rakoviny“ je kryoterapie, při níž vám zmrazí rakovinné buňky. Kryoterapie obvykle dobře zabírá na rakovinu prsu.

V našem rozhovoru (zmíněném výše) Connealyová popisuje léčbu devíticentimetrových prsních nádorů poocí kryoterapie v kombinaci s koktejlem chemoterapie a podkožního jmelí, která úspěšně odstranila nádor za jediný měsíc.

Moc důležitá je optimalizace úrovně vitamínu D

Dalším zásadním krokem, který byste měli zvážit bez ohledu na to, pro jaký druh léčby rakoviny se rozhodnete, je optimalizace vaší úrovně vitamínu D.

Výzkum dokazuje, že k většině rakovin dochází u lidí, kteří mají krevní hladinu vitamínu D v rozmezí 10 až 40 nanogramů na mililitr (ng/ml), a jako optimální úroveň ochrany před rakovinou bylo stanoveno rozpětí 60 až 80 ng/ml.

Obecně řečeno, výzkum dokázal, že když dosáhnete minimální sérové hladiny vitamínu D na úrovni 40 ng/ml, sníží se vaše riziko rakoviny o 67 % ve srovnání s hladinou 20 ng/ml a méně.

Několik studií také prokázalo, že vyšší hladiny vitamínu D chrání konkrétně před rakovinou prsu.

Studie z roku 2005 ukázala, že ženy s úrovněmi vitamínu D nad 60 ng/ml mají o 83 % nižší riziko rakoviny prsu, než ty s úrovněmi pod 20 ng/ml.

Nenapadá mi žádná jiná strategie, která by dokázala nabídnout tak dramatické snížení rizika.

K téměř identickému závěru dospěla společná analýza dvou randomizovaných pokusů zveřejněná v červnu 2018 a výhledová kohortová studie.

Ty podobně jako zjištění z roku 2005 ukázaly, že ženy s úrovněmi vitamínu D rovnými či vyššími než 60 ng/ml, měly o 82 % nižší míru výskytu rakoviny prsu než ty, jejichž hladiny byly 20 ng/ml či méně.

Vitamín D zvyšuje i vaše šance přežít rakovinu a důkazy naznačují, že přidání vitamínu D ke konvenční léčbě rakoviny může zvýšit její účinnost.

Stránka GrassrootsHealth usnadňuje testování nabídkou laciné soupravy na test vitamínu D, tvořící součást její výzkumu. Také máte možnost dát si vyšetřit svou hladinu vitamínu D a omega-3 index.

Když se do tohoto výzkumu zapojíte, pomůžete výzkumu vitálního zdraví, který může v nadcházejících letech pomoci milionům lidí. (Všechny tržby za tyto soupravy jdou přímo GrassRootsHealth.)

Všem ženám také doporučuji přihlásit se do projektu Prevence rakoviny prsu (Breast Cancer Prevention project), aby si daly zjistit svou úroveň vitamínu D a pomohly tak předejít vzniku prvotní rakoviny, nebo pokud ji už měly, pomohly předejít jejímu opětovnému výskytu.

Další doporučení pro léčbu rakoviny

Jak již bylo rozebráno v článku „Metablicky podporované terapie pro zlepšení léčby rakoviny“ (zmíněném výše), klinické důkazy z Onkologického centra ChemoThermia v Turecku ukazují, že nutriční ketóza a hladovka mohou radikálně zlepšit výsledky léčby a minimalizovat potřebu chemoterapie, a to i v pokročilém stadiu a u těžce léčitelných případů rakoviny.

Mezi další strategie, kromě těch, které již byly zmíněny a které po přidání do komplexního plánu rakovinové léčby mohou pomoci minimalizovat vaše riziko vzniku rakoviny a zlepšit váš výsledek, patří:

1. Sauna

Další moc důležitou složkou je detoxikace. Většina z nás je každý den zaplavována tisíci toxinů, z nichž mnoho má karcinogenní potenciál.

Jedním z nejjednodušších a zřejmě nejbezpečnějších způsobů je použití infrasauny s nízkým vyzařováním elektromagnetického záření, doplněný o použití blízkého infračerveného světla, neboť vaše kůže je důležitým vylučovacím orgánem.

Při vysokých teplotách také hůře přežívají rakovinné buňky. Jsem pevně přesvědčen, že v tomto směru jsou nejlepší sauny s blízkým infračerveným zářením, nikoli ty s dalekým, a moc doporučuji saunu SaunaSpace.

2. Cvičení

Jedním z hlavních důvodů, proč cvičení zabírá, je to, že snižuje inzulínovou rezistenci.

Jedna z nejnovějších studií zaměřených na cvičení kvůli rakovině byla zveřejněna na internetu 5. srpna 2019.

Bylo zjištěno, že ženy, které hodně cvičily a zhubly, měly příznivější profily biomarkerů rakoviny prsu než ty, které cvičily, ale nezhubly.

3. Minimalizujte svou expozici elektromagnetickým polím (EMF)

Minimalizujte svou expozici elektromagnetickým polím (EMF), jak z bezdrátových technologií, tak z elektrických rozvodů v domácnosti.

4. Pro optimalizaci své tvorby melatoninu si každou noc dopřejte osm hodin kvalitního spánku

Melatonin (hormon s antioxodační a protinádorovou aktivitou) brzdí množení nádorových buněk a zároveň spouští jejich apoptózu (sebedestrukci).

Také brání tvorbě nových krevních kapilár, které tumory potřebují pro svůj rychlý růst (angiogeneze).

5. Snižte svou expozici toxinům z prostředí

Snižte svou expozici toxinům z prostředí, jako jsou pesticidy, čisticí prostředky pro domácnost, syntetické osvěžovače vzduchu a znečištěné ovzduší.

6. Svá jídla vařte, namáčejte nebo připravujte v páře

Své pokrmy nesmažte ani negrilujte, abyste se vyhnuli vytváření akrylamidu, známého karcinogenu.

Ze stejného důvodu se vyhýbejte všem zpracovaným masům.

Jak mluvit s někým, komu byla diagnostikována rakovina

V neposlední řadě ještě malá rada pro přátele a rodinu těch, kterým byla diagnostikována rakovina nebo nějaké jiné chronické onemocnění.

Mluvit o zdrcující diagnóze může být velice obtížné jak pro pacienta, tak pro lidi v jeho okolí.

Tomuto citlivému tématu se věnuje článek z července 2019 v časopise The Atlantic. Taylor Lorenzová vypráví příběh Kate Bowlerové, 35leté historičky a spisovatelky. Když Bowlerové diagnostikovali rakovinu, bylo to jako blesk z čistého nebe.

V roce 2015 vyhledala léčbu kvůli bolesti břicha. Ukázalo se, že jde o 4. stadium rakoviny tlustého střeva a že jí dávají pouze rok života.

Podcast „Všechno je možné“, o kterém jsem se již zmínil, byl výsledkem její cesty.

Navzdory zlověstné diagnóze Bowlerová přežila. Dnes, o 4 roky později, se její zájem posunul ke vzdělávání lidí o tom, jak podpořit lidi v jejich utrpení.

Hodně ji naučily její vlastní zkušenosti a mnoho věcí, které lidé říkají, jí vůbec nepomohlo. Bowlerová třeba navrhuje, aby při rozhovoru s někým, kdo trpí:

1. Jste se nesnažili porovnávat vaše a jeho trápení – Zní to možná zvláštně, ale způsob, jakým prožíváme utrpení, je jedinečný a jen náš, a tak poslouchat příběhy o situaci někoho jiného obvykle nepomáhá. Také to odvádí pozornost od pacienta, čímž se pozornost přenáší z pacienta na vás.

2. Jste nenabízeli řešení a léčebné strategie, když vás o ně nežádá.

3. Jste mu neříkali, že jeho utrpení je „součástí vyššího Božího plánu“, nebo že má nějaký vyšší smysl – náhody se dějí. Někdy je to prostě jen smůla. Občas bude mít tragický příběh šťastný konec, ale není to zaručeno.

4. Jste se udělali dostupnými a pouze přítomnými – Lorenzová píše: „Bowlerová měla přátele, kteří se poté, co jí byla diagnostikována rakovina, vytratili z jejího života, protože nevěděli, jak se postavit k její tragédii. Ale typ člověka, který jí podle vlastních slov nejvíce pomohl, když jí bylo nejhůř, byl takový, který se jen objeví, na nic se neptá a jen před vámi štrikuje.“

Zdroj: articles.mercola.com

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Nejnovější příspěvky

Pin It on Pinterest