Dary od přírody

Na každou nemoc vyrostla bylina

Obrna

Termínem obrna je vyjádřena celá řada patologických stavů, které se liší stupněm či závažností poškození člověka, příčinami poškození, průběhem onemocnění, a také kvalitou života, která člověku po nemoci zůstává.

Obecně lze říci, že obrna je skupina nemocí, kterými se zabývá obor neurologie, i když samotní neurologové se termínu obrna spíše vyhýbají. Obrna je definována jako patologické omezení hybnosti – je tedy omezen pohyb – motorika člověka. V zásadě se obrna dělí na dva typy:

a) Paréza : termín paréza popisuje neúplnou obrnu, např. pacient může postiženou končetinou alespoň v omezené míře pohybovat.

b) Plegie : je úplná ztráta hybnosti, pacient postiženou částí těla nedovede vůbec pohybovat.

Jiná definice nám říká, že paréza znamená snížení svalové síly, kdežto plegie úplnou ztrátu svalové síly.

Copyright © 2020 Dary od přírody | Newsphere by AF themes.

Jsme také na facebooku

Dejte stránce LIKE