Dary od přírody 9 Magazín 9 Lékařský horor: Ve vakcíně objevili celý genom potraceného plodu a 560 rakovinných genů

Lékařský horor: Ve vakcíně objevili celý genom potraceného plodu a 560 rakovinných genů

Magazín | 0 komentářů

Očkovacie látky sa bežne vyrábajú s bunkami nedonoseného či potrateného ľudského plodu, známymi aj ako bunkové línie MRC-5 a WI-38.

Organizácia CDC (Centrum pre kontrolu ochorení) otvorene uvádza niektoré vakcíny, ktoré využívajú tieto „ľudské diploidné“ bunky, ako sú Twinrix (Hep A / Hep B), ProQuad (MMRV) a Varivax (Varicella/ovčie kiahne).

Ľudské i zvieracie gény vo vakcínach

Príbalové letáky očkovacích látok, vydané Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), ako napríklad ten pre vakcínu Varivax, tiež otvorene priznávajú používanie bunkových línií nedonosených ľudských plodov, ako je MRC-5:

„Tento produkt obsahuje aj reziduálne zložky buniek MRC-5, vrátane DNA a bielkoviny a stopových množstiev neomycínu a teľacieho séra z kultivačného média MRC-5.“

O použití buniek nedonoseného ľudského plodu otvorene hovorí ešte aj tento príbalový leták vakcíny Priorix-Tetra (MMRV) spoločnosti GlaxoSmithKline:

„Každý vírusový kmeň sa vytvára oddelene buď v bunkách kuracieho embrya (mumps a osýpky) alebo v ľudských diploidných bunkách MRC5 (rubeola a ovčie kiahne).“

Napriek tomu si však takmer nikto z verejnosti nie je vedomý toho, že sa v očkovacích látkach bežne využívajú bunky nedonosených či potratených ľudských plodov.

Lživé médiá trvajú na tom, že také reči sú „konšpiračnou teóriou“ aj napriek tomu, že CDC, FDA a výrobcovia vakcín otvorene uvádzajú, že sa táto ingrediencia v mnohých vakcínach používa (každodenné správy o vakcínach nájdete na Vaccines.news).

Laboratórium v Taliansku teraz vykonalo úplné genómové sekvenovanie tejto bunkovej línie MRC-5, ktorá sa zámerne vkladá do mnohých vakcín.

Šokujúce zistenia vedcov

To, čo zistili, je viac než šokujúce… je to priam desivé. Ako vysvetľuje stránka Children´s Health Defense:

Corvelvov tím zhrnul svoje zistenia takto:

1. Bolo zistené, že bunková línia patrí plodu mužského pohlavia.

2. Bunková línia sa javí tak, že je pravdepodobne veľmi stará, teda súhlasí s deklarovanou líniou zo 60. rokov 20. storočia.

3. DNA ľudského plodu zastúpená v tejto vakcíne je úplným genómom jedinca, čo znamená, že vo vakcíne je prítomná genómová DNA so všetkými jeho chromozómami.

4. Ľudská genómová DNA obsiahnutá v tejto vakcíne je očividne a nepochybne abnormálna, vykazujúca dôležité nezrovnalosti s typickým ľudským genómom, to znamená s genómom zdravého jednotlivca.

5. Testovaných bolo 560 génov, o ktorých je známe, že majú súvis s formami rakoviny a všetky podstúpili veľké zmeny.

6. Sú to odchýlky, ktorých dôsledky ani nie sú známe, ani sa ešte neobjavujú v literatúre, no napriek tomu postihujú gény zainteresované do vyvolania ľudskej rakoviny.

7. Jasne abnormálne je tiež, že genóm vykazuje veľký počet zmien v celom rade kópií a štrukturálnych variantov.

Rakovinové gény a povinnosť očkovania

Je priam neuveriteľné, že pri 560 rakovinových génoch, abnormálnej DNA, genetickej „modifikácii“ potenciálne nebezpečných génov existuje príkaz k povinnému zaočkovaniu každého dieťaťa takouto vakcínou.

Z tohto genetického sekvenovania je jasné, že vakcinačný priemysel očkuje deti rakovinou plánovane.

Ako vysvetľuje webová stránka CHD (Children´s Health Defense), vakcíny sú zámerne vyvíjané spolu s génmi spôsobujúcimi rakovinu, ktoré boli konkrétne modifikované tak, aby vytvárali rakovinové nádory:

„Vo vakcínach, ktoré sa podávajú už celé desaťročia, je prítomnosť progresívne geneticky viac zmenenej DNA a boli povolené jej nekontrolované množstvá…

… DNA nachádzajúca sa v týchto vakcínach je potenciálne TUMORIGÉNNA a že smernice, na ktoré sa odvolávajú dohliadajúce orgány, NIE SÚ POSTAČUJÚCE.

Navyše verejne odhaľujeme ZÁVAŽNÉ OPOMENUTIE v uplatňovaní tých BEZPEČNOSTNÝCH opatrení, ktorú sú naopak urgentne vyžadované pri antacidových liekoch.“

Do všetkých týchto vakcín podávaných deťom je vkladaný nielen tento rakovinou postihnutý genetický kód, ale aj dávka rakovinou nakazenej DNA je nebezpečne vysoká.

Ako vysvetľuje stránka CHD:

„… znečisťujúca plodová DNA prítomná vo všetkých vzorkách analyzovaných v rôznych množstvách (teda nekontrolovaných) je až do 300-krát vyššia, než je predpísaný limit EMA pre karcinogénnu DNA.

Tým limitom je 10 ng/dávku, čo korešponduje s DNA obsiahnutou v približne 1000 nádorových bunkách, odvodené zo štatistického výpočtu.

Keďže bezpečnostný limit je 10 pg/dávku, tak ten musí byť použitý aj na MRC-5 plodovú DNA, ktorá vakcínu Priorix Tetra zákonite kontaminuje. V skutočnosti tento limit ďaleko prevyšuje.“

„Modifikácie“ génov spájaných s rakovinovými nádormi

Genómové sekvenovanie tiež zistilo, že boli modifikované stovky génov, ktoré majú súvis s rakovinovými nádormi. Ako vysvetlili autori štúdie:

„…závažné modifikácie génov, o ktorých sa vie, že majú súvis s rôznymi nádorovými formami, boli identifikované u všetkých 560 preverovaných génov.

Navyše existujú varianty, ktorých dôsledky nie sú známe, no ktoré nepriaznivo vplývajú na gény zainteresované do vyvolania ľudskej rakoviny.“

To naznačuje, že bunky nedonoseného ľudského plodu vo vakcíne MRC-5 boli modifikované zámerne, aby sa stali tumorigénnejšie… t. j. aby u ľudských príjemcov očkovania vakcínou spôsobovali rakovinové nádory s väčšou pravdepodobnosťou.

To by samozrejme zabezpečilo dlhodobé tržby z predaja liekov na rakovinu, ktoré tiež vyrábajú a predávajú tí istí farmaceutickí obri, ktorí vyrábajú a predávajú vakcíny.

Opakovaný biznis je napokon veľmi lukratívny podnikateľský model. Ak dokážete do vakcín pribaliť genetické programy na dlhodobú rakovinu, môžete si byť istí, že veľmi vysokému percentu dnešných detí rakovinu nakoniec diagnostikujú, načo sa stanú lukratívnymi zákazníkmi pre lieky na rakovinu od Big Pharmy.

Ešte aj genómové sekvenovanie MRC-5 „ľudských diploidných“ buniek použitých vo vakcínach je výskumníkmi, v porovnaní so zdravou ľudskou bytosťou, opísané ako anomálne.

Závery štúdie hovoria:

„Ľudská genómová DNA obsiahnutá vo vakcíne Priorix č.A71CB256A je evidentne anomálna, vykazujúca dôležité nekonzistentnosti v porovnaní s typickým ľudským genómom, t. j. genómom zdravej ľudskej bytosti.

Je to niekoľko neznámych variantov (neuvedených vo verejných databázach) a niektoré sa nachádzajú v génoch, ktoré majú súvis s rakovinou.

Očividne anomálne je aj množstvo genómu vykazujúceho zmeny v počte kópií (CNV) a štrukturálnych variantoch (SV), ako sú translokácie, inzercie, delécie, duplikácie a inverzie, z ktorých mnohé sa týkajú génov.“

Tento záver podľa všetkého potvrdzuje, že bunkové línie MRC-5 použité vo vakcínach boli geneticky modifikované tak, aby u príjemcov vakcín s väčšou pravdepodobnosťou spôsobovali rakovinu.

V dôsledku toho povinné očkovania v skutočnosti nútia deti, aby sa dali zaočkovať rakovinovými génmi a stali sa tak budúcimi zákazníkmi na zisk orientovaných „riešení“ liečby rakoviny, ktoré sú pre ľudské zdravie neuveriteľne toxické.

Povedané inak, deti sú očkované geneticky modifikovanou DNA iného nedonoseného ľudského dieťaťa, aby sa vyvolala rakovina v celonárodnom meradle. A to všetko v prospech ziskov farmaceutického priemyslu, ktorý presadzuje úplnú cenzúru akejkoľvek kritiky vakcín či ich ingrediencií.

„Chybné“ vakcíny, ktoré sú „potenciálne nebezpečné pre ľudské zdravie“

Konečný záver je, že tieto vakcíny, ktoré sú zámerne kontaminované abnormálnymi, rakovinou zamorenými ľudskými génmi, sú podľa analýzy CHD „chybné“:

„V dôsledku toho by táto vakcína mala byť považovaná za chybnú a potenciálne nebezpečnú pre ľudské zdravie, konkrétne pre pediatrickú populáciu, ktorá je voči genetickému a autoimunitnému poškodeniu oveľa zraniteľnejšia.“

Pozrite si vyššie prehľad tohto šokujúceho videa… podrobnejšie a celé video bude uverejnené neskôr.

Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Nejnovější příspěvky

Pin It on Pinterest