Cannabis_SativaDnes již mediálně známá, v historii velice používaná bylina například proti bolesti nebo proti zvracení.

Botanický popis rostliny

Botanický popis konopí je velmi složité již od jeho zařazení. V historii bylo konopí mnohokrát rozdělováno do různých čeledí a zase přeřazováno do jiných, až se mu nakonec vytvořilo jeho specifická čeleď Cannabaceae (konopovitých), kam také patří chmel (humulus lupulus). Samotné konopí má 3 specifické odrůdy Cannabis sativa, indica a ruderalis, přičemž všechny odrůdy mají odlišnou velikost, tvar, koncentraci obsahových složek. Tyto základní odrůdy byly předlohou při vytváření nových variet, které mají specifické vlastnosti podle potřeb pěstitelů. Jiné taxonomické zdroje uvádějí, že existuje jen jeden druh, konopí seté, které má 2 poddruhy, konopí indické a konopí plevelné.

Konopí je jednoletá nebo dvouletá bylina, která roste v rozmezí od 0,3 až do výšky 6 metrů. Kořen je válcovitý, proti nadzemní části je však méně vyvinutý. Lodyha je vzpřímená, může být lysá nebo mírně chlupatá, čtyř nebo šestihranná, málo nebo hodně větvená. Listy mají dlouhé řapíky. Na bázi lodyhy jsou listy vstřícné a dlanitě zpeřené. Výše postavené listy jsou nejčastěji střídavé se tří až jedenáctičetnou čepelí. Čepel listu je podlouhlá, ke konci zúžená, na okrajích pilovitá. Na líci mají listy konopí tmavý, šedozelený odstín a jsou drsné, na rubu jsou chlupaté nebo jemně lysé, šedozelené a spíše jemné.

Rostliny konopí setého jsou podle květů buďto samčí nebo samičí. Samičí rostliny mají menší vzrůst a jsou užší. Jejich listy jsou světlejší a rychleji dozrávají než rostliny samičí. Květy konopí setého jsou pětičetné žluté, bílé nebo nazelenalé, mohou produkovat takové množství pylu, že samotné opylení nemusí být zprostředkované přítomností hmyzu. Z hospodářského, ale i legislativního rámce jsou samičí rostliny daleko více významné než samčí. Čím více jsou rostliny vystaveny slunci, tím více se projeví samičí květy.

Plodem konopí je vejcovitá nebo kulovitá, jemně oploštělá, více olejnatá, bělavá, hnědá nebo černá jednosemenná nažka. Je dlouhá v rozmezí od 2-5 mm a 2-4 mm široká a dohromady 1000 semen mají hmotnost kolem 10-30 g. Pokud se semena suší při optimální teplotě 60°C, mnoha letech.

Původ a rozšíření

Původní domovina konopí setého se zřejmě nalézá v centrální Asii, odkud se značně rychle rozšířila prakticky po celém světě díky svým nenáročným pěstitelským potřebám. Konopí seté bylo používáno již od neolitu v mnoha civilizacích v Evropě nebo Asii. Konopí je značně teplomilná rostlina, ve střední a jižní Evropě se pěstuje spíše v teplejších oblastech, přičemž se může vyskytovat i ve volných stanovištích evropských zemí včetně České republiky. I když se dá pěstovat prakticky po celém území republiky, nejkvalitnější odrůdy se nacházejí na severní a jižní Moravě.

Využití

První zmínky o konopí jsou staré již 10 000 let, kdy vlákna konopí byla používána jako součást stavebního materiálu. Antická Čína popisuje konzumaci konopných semen k jídlu a možnost využití konopí i v rámci léčby. Císař Shen-Nung, který měl jako zálibu léčitelství a byliny, napsal zhruba v roce 2737 před Kristem knihu, ve kterém popisoval léčebné využití konopí. Doporučoval rostlinu při mnoha neduzích včetně zácpy, dny, revmatismu a při poklesu ducha. Konopí je dodnes jedna z čistě fundamentálních bylin v rámci tradiční čínské medicíny a je základní složkou v mnoha přípravcích. Nicméně je pravda o všestranném využití konopí, nejen v medicíně, či rekreačním užívání, konopí se v historii používalo při výrobě vláken nebo papíru.

Z pohledu starověkého Egypta ve spisu „Eberského papyru“ z roku 1550 před naším letopočtem byl také popsán léčebný charakter konopných přípravků, přičemž se doporučoval ve formě čípků při bolestivých hemoroidech. Dochovaly se také spisy ze starověké Indie, kde lékaři detekovali psychoaktivní účinky konopí a doporučovali přípravky obsahující konopí při léčbě mnoha neduhů, zejména potížích se spánkem, bolesti hlavy, gastrointestinálních potížích a bolestí (dokonce při porodní bolesti!). V antickém Řecku byly používány listy konopí k přikládání na odřeniny a různá zranění u koní. U lidí se sušené listy přikládaly při krvácení z nosu a sušená semena se konzumovala k zažehnání střevních tasemnic. V islámském světě se od osmého do osmnáctého století Cannabis sativa značně předepisovala a konzumovala jako diuretikum, antiemetikum, analgetikum, antipyretikum a antiflogistikum (protizánětlivé léčivo).

Jako první, který představil západní medicíně terapeutické účinky konopí jakožto léčivé byliny, byl irský lékař William Brooke O´Shaughnessy, který konopí předepisoval při svalových křečích, žaludečních spasmech a obecně proti bolesti. V roce 1964 studovali A. Lockhart a M. West léčebné účinky konopí v tradičním léčebném jamaiském prostředí a pomohli vývoji léčivého přípravku Canasol, obsahujícího extrakt z konopí, který dostal v USA registraci a byl od roku 1987 obchodovatelný. Nicméně paralelně s tímto byl v 70. letech minulého století také registrovaný léčivý přípravek, ve kterém se poprvé objevila syntetická verze THC.

Postupem času byly přípravky staženy z trhu a v rozmezí let 1996-1999 voliči z 8 států v USA podporovali návrh ke schválení konopí pro léčebné účinky, čímž byli proti dosavadním federálním zákonům. Vývoj však pokročil, v roce 2014 už zmíněných států v rámci USA bylo 23 a v řádném řízení nechaly projít konopné zákony nehledě na platné federální zákony a v listopadu stejného roku se přidaly další 3. Obdobné legislativní kroky se provádějí také v jednotlivých federativních státech Kanady. Konopí ve Velké Británii a USA má dnes status léčivého charakteru a je legální samozřejmě s patřičnou kontrolou, léčivé přípravky nebo přípravky obsahující látku THC začínají být legalizované v Rakousku, Belgii, Kanadě, Finsku, Izraeli, České republice, Holandsku, Španělsku a ve Velké Británii. V evropských a asijských poměrech se připravuje konopný čaj bez přítomnosti THC, který přispívá ke zlepšení spánkového profilu zrychleným nástupem.

V říjnu roku 2003 byla navzdory platným zákonům testováno konopí ohledně jeho potenciálu mít „antioxidační a neuroprotektivní“ účinky a publikovaná studie, která se sešla s nelibostí zákonodárců US a diskuze ohledně těchto účinků vcelku opadla. Dosud byly publikované případové kazuistiky, které deklarují účinek kanabinoidů vůči rozvoji Huntingtonovy, Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby, je však třeba publikovat další data, aby informace byly kompletní. V roce 2001 byla popsána publikace, která zveřejnila určitý možný potenciál obsahových látek konopí vůči amyotrofické laterální skleróze.

V roce 2005 bylo nejprve popsáno review a posléze byla provedena meta-analýza ohledně potenciálního vlivu obsahových látek konopí na těžko kontrolovatelné choroby, konkrétně například u bipolární poruchy u dospělých vzhledem k dobrým farmakologickým důvodům, čímž se razantně změnil pohled na tyto obsahové látky. Vykazují totiž obrovský potenciál být vhodným kandidátem pro další studie, které by se mohly zabývat chorobami centrálního nervového systému. V roce 2014 publikovala Americká Neurologická Akademie vhodnost testování obsahových látek konopí k možné obecné léčbě onemocnění mozku, kdy se během diskuze podporoval možný efekt při roztroušené skleróze.

Autoři publikace z roku 2003 argumentují, že by obsahové látky konopí mohly být vhodným kandidátem při testování nových přípravků vůčizažívacím potížím. Laboratorní testy na animálních zaslepených u pozorovatele modelech ukázaly jistý efekt obsahových látek konopí v analgesii akutní středně silné bolesti a jejich protizánětlivý efekt.

V prostředí laboratorních experimentů na zvířatech byl pozorován a deklarován jistý efekt obsahových látek konopí proti rakovině, přičemž v práci doporučují další studie, které to buďto potvrdí nebo vyvrátí. Další laboratorní experiment na buněčných liniích provedený několik let poté tento fakt potvrdil na vybraných buněčných linií rakoviny prsu a plic, diskutoval však nepředvídatelnost efektu u lidských pacientů.

V poslední době bývá potvrzován nově vznikající důkaz, že látka kannabidiol zřejmě pomáhá zpomalovat pomalou destrukci buněk při diabetu mellitu typu 1, ačkoliv zdravotnické organizace a státní orgány tento efekt diskutují a prozatím nemohou s definitivní jistotou říci ani jedno ani druhé.

Zajímavostí je potenciální efekt obsahových látek konopí na utlumení epileptických záchvatů. Na zvířecích modelech vyšly pozitivní účinky, ačkoliv u lidských dobrovolníků ani pacientů zatím nebyla žádná studie z etických důvodů popsána. V USA pomalu získává podporu léčivý přípravek Epidiolex, přípravek na bázi kanabinoidů, s ohledem na experimentální použití při léčbě epilepsie a je aktuálně na počátek roku 2014 v druhé fázi klinického testování.

V roce 2007 bylo popsáno v publikovaném review určitý potenciál obsahových látek konopí a jeho terapeutického efektu vůči léčbě Tourettova syndromu. 2 roky předtím byla publikována kontrolovaná studie na několika pacientech, která zmiňovala prospěšný léčebný efekt přípravku Marinol obsahující kanabinoidy vůči rané, mírně závažné fázi Touretova syndromu bez pozorování statisticky významných nežádoucích účinků léčivého přípravku.

Konopné proteiny se v poslední době prokázaly pozitivně při podpoře normálního růstu a vývoje kostí u dětí, pozitivně mohou pozitivně ovlivňovat přispění k růstu a udržení svalové hmoty a normálního stavu kostí. Zdá se, že by obsahové látky konopného oleje zřejmě mohly přispívat k celkovému zdraví svalů, kloubů a zdravé pleti. Zajímavým faktem ohledně konopného proteinu je, že obsahuje až 50% bílkovin. Z legislativního tvrzení vyplývá, že nějaký produkt má vysoký obsah bílkovin v tom případě, pokud bílkoviny představují minimálně 20% celkové energetické hodnoty potraviny. Jako zdroj bílkovin je hodnocena potravina, jejíž podíl bílkovin musí být alespoň 12% celkové energetické hodnoty. Proto můžeme takto hodnotit konopný protein.

Nediskutovatelný účinek obsahových látek konopí je jejich antiemetický účinek, tedy účinek proti zvracení. Zjistilo se, že u některých pacientů po chemoterapii právě konopí pomáhalo zmírňovat nežádoucí účinky neoplastických látek. Navíc se obsahové látky konopí v rámci protirakovinné léčby prokázaly u některých pacientů vůči potlačení bolesti, protikřečově a také stimulačně k chuti k jídlu. Přes všechny léčebné výhody konopí, všechny zdravotnické společnosti nebo orgány se shodují na tvrzení, že inhalační forma konzumace konopí není vhodná a je navíc zdraví škodlivá.

Účinné látky

Obsahové spektrum látek konopí je velice široké a pestré. Kolem 100 konstituentů je zodpovědných za charakteristickou vůni konopí. Jedná se převážně o těkavé seskviterpeny nebo triperpeny, tetrahydrokannabinol (THC),kannabidiol (CBD), alfa-pinen, myrcen, linalool, limonen, trans-beta-ocimen, terpinolen, trans-caryophylen, alfa-humulen a dalšími.

Ve stonku a listech konopí je obsaženo až 25% vlákniny (proto také rostlina tak dobře posloužila při výrobě vlákna na lana, provazy a další stavební materiál), zbytek je dřevitá část. Semena obsahují olej s nenasycenými mastnými kyselinami omega-3 a omega-6 v poměru 3:1 jako je zhruba ve složení lidské kůže, dále jsou přítomny kyselina palmitová, stearová, olejová, linolová a linolenová a v mastném podílu jsou navíc rozpuštěné vitaminy A, E a D.

Tradiční dávkování

Dávkování se samozřejmě liší podle formy, síly a druhu konopí, ze kterého je přípravek vyroben. Pokud je však k dispozici bylinný čaj bez přítomnosti THC, je možné čaj užívat nehledě na stravu vždy dle potřeby ne více něž 3x denně.

Pěstování

Konopí je nenáročná bylina na živiny a mírně náročná na vlhkost a vodu. Nejvhodnější předplodiny pro konopí jsou rostliny z čeledi bobovitých, sama je však výbornou předplodinou pro jiné rostliny. Vyžaduje neutrálně až mírně kyselou půdu pro optimální růst. Vhodné přihnojování a zalévání zvláště ve vegetativním období může vyústit pozitivní expanzi rostliny.

Zasévá se nejlépe v půli dubna do půlky května do hluboké a celkem kypré půdy. Semínka by měla být optimálně od sebe rozmístěna o 40 cm, semena přadného konopí jsou od sebe rozmístěna o 10-20 cm. Plevel, utužená půda a nedostatek živin může radikálně zpomalit vegetativní období rostliny a snížit její velikost a kvalitu. Konopí je nenáročná bylina, kterou lze pěstovat díky vhodnému prostředí v České republice.

 

Konopí seté (cannabis sativa) součást zdravé výživy

Stěží se může nějaká rostlinná potravina světa měřit s výživnou hodnotou semena konopí. Ze všech rostlin má konopí nejvyšší obsah esenciálních mastných kyselin. Olej získaný ze semena konopí obsahuje s pouze osmi objemovými procenty nejnižší podíl nasycených tuků. Zvláště vyváženým poměrem proteinů a esenciálních tuků  je konopné semeno přímo ideální pro naší výživu. Spočívá to v mimořádně vysokém obsahu edestinu a současném výskytu určitých bílkovin jako albumin, protože konopné semeno obsahuje veškeré esenciální aminokyseliny v kombinaci ideální pro výživu. Nadto se stará v těle o vybudování imunoglobulinu – to jsou bílkoviny, které jako protilátka zabraňují infekcím, ještě dříve, než mohou být jejich symptomy zřejmé. Konopné semeno obsahuje vysoký podíl obou esenciálních mastných kyselin – kyselina Linol (56%) a kyselina Alpha – Linol (18%). Tyto tři mastné kyseliny Omega nemůže lidský organismus sám vytvořit, musí být přijaty výživou. Konopné semeno také obsahuje srovnatelně vysoký obsah kyseliny Gamma-Linol, který se pohybuje mezi 2 a 4%. Mastné kyseliny Omega 3 a Omega 6 jsou nutné pro sloučení součástí buněčných membrán a mitochodrií. Kromě toho mohou snížit hladinu krevního tuku a krevního cholesterolu a podílejí se na budování určitých tkáňových hormonů. Jeho nedostatek může proto vést k těžkým onemocněním látkové výměny. Optimální zásobování mastnou kyselinou Omega je velmi důležité zvláště pro těhotné a kojící matky velmi důležité, neboť jí je příznivě ovlivňován vývoj mozku nenarozených a novorozených dětí.

Droga DELTA 9 – TETRAHYDROCANNABIOL se v konopných semenech NEVYSKYTUJE !

Potraviny ze semene konopí
Konopný olej, konopná mouka, loupané konopné semeno, konopné karbanátky (vega), konopné těstoviny, konopná pizza, konopné pomazánkové máslo, konopné pivo.

Potraviny z listu konopí
Konopný čaj. Zkonopného listu a květu se připravují lahodné čajové směsi s přídavkem jiných přírodních složek jako je suché ovoce, máta, šalvěj, meduňka, kopřivy atd.

Konopný olej a neurodermitis
Lékařské využití konopného oleje je po staletí známe, dosud se věda zabývala pouze jednotlivými účinnými látkami. Tím je konopný olej jako dodavatel esenciální mastné kyseliny, kyseliny linoleové a alfalinoleové a především kyseliny gamalinoleové zcela neznámý. Přitom stačí méně než 100 gramů konopných semen, popřípadě 30 gramů konopného oleje pro denní potřebu mastných kyselin. Složení mastných kyselin konopných semen vykazuje vysoký podíl nenasycených kyselin:

Kyselina linoleová (50-70g / 100g)
Kyselina alfalinoleová (15 – 25g / 100g)
a zřídka GLA (2-4g / 100g)

Konopný olej lisovaný za studena může hrát důležitou roli jako dodavatel kyseliny linoleové a gamalinoleové jako léčivý prostředek nebo potravinový doplněk. Konopný olej je dobrým stolním olejem, jedinečný obsahem kyseliny gamalinoleové. Tím je možno integrovat stravovací plán při onemocnění na neurodermitis. Je důležitý především u pacientů u nichž je obtížné podávat léky.
Nedostatek esenciální mastné kyseliny může způsobit změny pokožky jako neurodermitis. Esenciální kyseliny se značně podílí na funkci ochrany pokožky. Regulují ztrátu vody na vrchní pokožce, která při jejich nedostatku ještě stoupá. K léčbě neurodermitisu esenciálními mastými kyselinami lze použít dvou léčebných postupů.
Běžné je užívat kyselinu linoleovou a GLA orálně, přece je také možné ji použít jako gel. Enzymatická přeměna kyseliny linoleové na GLA je narušena u pacientů trpících dermitisem, tím vzniká deficit dlouhořetězých esenciálních mastných kyselin. Podáním GLA se jeho hladina vyrovná.

Výzkumy dokazují účinnost
Je mnoho výzkumů, které dokládají terapeutické působení kyseliny linoleové a GLA:
Wright a Buton (1982) provedli výzkumy na 99 dětech a dospělých. Pacienti dostávali dvanác týdnů denně 12 krát 360mg kyseliny linoleové a 45 mg GLA. Výsledkem bylo siginikované zlepšení symptomatiky kůže. Celkově bylo dosaženo zlepšení o 30%. Léčba neměla žádné vedlejší účinky. Použité dávky byly asi 12 krát 1,5 g konopného oleje.
Fiocchi a jeho kolegové (1994) během své studie léčili po dobu 28 dní děti s nerodermitisem (průměrný věk 11,4 měsíců) podáváním 3 g GLA denně – což je asi 100ml konopného oleje. Léčení se ukázalo jako bezpečná a efektivní léčba bez vedelejších účinků.
Aanstey a jeho kolegové (1990) provedli studii, při které nanášeli krém obsahující GLA 12-ti pacientům s neurodermitisem po dobu dvou týdnů.

Přepočet konopných semen a oleje na jednotlivé účinné látky:
Semena obsahují 1% a olej 3% GLA. Pro získání 1 gramu GLA je tedy potřeba 100 gramů semen nebo 30ml oleje. Pro pokrytí denní potřeby kyseliny linoleové (10g / den) je nutno méně než 20ml oleje nebo 50 gramů semen.
Dosud byly použity pro léčbu neurodermitisu rostlinné báze pupalky a olej brutnáku. Tyto oleje, které se vyrábějí výhradně v zahraničí, nevykazují naproti konopnému olej žádné terapeutické přednosti a jsou současně podstatně dražší.

Léčebné účinky konopného semínka:

 • pozitivně reguluje cholesterol
 • léčí záněty a s nimi spojené chronické nemoci (artritida, roztroušená skleróza, Alzheimer, různé  degenerace, nemoci srdce, …)
 • posiluje imunitní systém a je velkou pomocí pro lidí trpící rakovinou, kardiovaskulárními nemocemi, zakrněním žláz, problémy s ledvinami, kůží, vlasy, nehty
 • eliminuje negativní projevy premenstruačního syndromu
 • léčí akné například každodenním pitím čerstvého konopného mléka
 • dodává velké množství energie a podporuje růst svalové hmoty ve spojitosti s cvičením
 • omlazuje pleť a vlasy, brání vysoušení a šupinatění pokožky včetně lámání vlasů
 • je výbornou prevencí před onemocněním astmatem, artritidou a vředy

Konopné loupané semínko je vhodné do studené kuchyně, do salátů, k sýrům či jako velmi zdravé mlsání samostatně. Má příjemnou oříškovou chuť a vůni.

Konopné semínko účinky:

 • reguluje cholesterol,
 • pomáhá při zánětech a s nimi spojenými chronickými nemocemi,konopne-seminko-neloupane
 • má příznivý vliv při roztroušené skleróze a při Alzheimerově chorobě,
 • pozitivně působí při Crohnově chorobě,
 • je vhodné při artritidě,
 • ovlivňuje správnou činnost srdce,
 • příznivě působí při zakrnění žláz,
 • pomáhá při problémech s ledvinami,
 • udržuje zdravý vzhled pokožky, vlasů a nehtů,
 • pomáhá při šupinatění pokožky,
 • eliminuje nepříjemné projevy PMS,
 • dodává velké množství kvalitní nutriční energie,
 • je vhodné pro sportovce a aktivní lidi,
 • výrazně posiluje imunitu.

Semena konopí obsahují pro lidský organismus dokonalý poměr omega 3 a omega 6 nenasycených mastných kyselin. Obsahuje také vzácnou omega 9. Omega 9 mastné kyseliny – kyselina gama linolenová a olejová mají silné protizánětlivé účinky. Jejich schopnost je velmi cenná při léčení chronických nemocí, jejichž pravou příčinou jsou záněty.

Konopná semínka jsou tvořená z 25 % jednoduchými proteiny, 31 % tuky a 34 % uhlohydráty. Obsahují 20 aminokyselin včetně 8 esenciálních, které si lidské tělo v běžných podmínkách neumí syntetizovat. Což samozřejmě neplatí pro lidi, kteří mají dokonale naladěný systém těla anebo jsou již breathariáni. V tomto případě si tělo vytvoří vše potřebné samo bez potřeby příjmu hmotné stravy. Semínka obsahují také chlorofyl a lecitin. Mají vysoký obsah vitamínu A, B, B1, B2, B3, B6, C, E, P a F. Jsou bohaté na minerály a to zejména na: hořčík, železo, fosfor, draslík, vápník, zinek, jód, chrom, stříbro, lithium, draslík, síru a další…

Jak používat

1 lžíce konopných semen dodá dospělému člověku minimální denní dávku všech potřebných živin. U dětí i dospělých doporučujeme konzumovat 1-2 polévkové lžíce konopných semínek denně. Při potížích i více.

Ideální je užívat konopné semínko ráno nalačno a poté kdykoliv během dne. Loupané konopné semínko je vhodné nejen k přímé spotřebě, ale také jako přísada do cereálních směsí, salátů, pečiva, jogurtů, kaší, omáček a těstovin. Vyzkoušet můžete také konopné mléko nebo osvěžující koktejly (ovoce + konopné semínko).

Vyrobte si domácí konopné mléko:

 • 500 ml vody
 • 100 g loupaných konopných semínek
 • 25 g mandlí
 • 1-2 lžičky skořice (není nutná)
 • kapka vanilkového přírodního extraktu

Semena a mandle nasypte do 250 ml vody a nechte namočené 24 hodin. Nevařte, jen rozmixujte a dolijte zbývající vodou. Dochuťte vanilkovým extraktem a skořicí. Mléko spotřebujte do 2-3 dnů.

 

Konopný olej je výborným pomocníkem v péči o citlivou i suchou pokožku postiženou ekzémy a lupenkou. Má silné regenerační účinky, pokožku hydratuje, posiluje a zvláčňuje. Zabraňuje vzniku vrásek a stárnutí pokožky. Konopný olej také napomáhá hojení ran, popálenin a bércových vředů. Pro obsah mastných kyselin je považován za jeden z nejhodnotnějších z rostlinných olejů. 3% obsah kyseliny gama-linolenové činí tento olej naprosto jedinečným. Je vhodné jej užívat také jako doplněk stravy k zajištění přísunu nenasycených mastných kyselin. Za studena lisovaný konopný olej si uchovává nejvyšší možný obsah přírodních účinných látek, které předává pokožce i tělu.

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Nejnovější příspěvky

Pin It on Pinterest