Dary od přírody 9 Magazín 9 Jen jediná věc na světě dokáže po chemoterapii zregenerovat váš imunitní systém

Jen jediná věc na světě dokáže po chemoterapii zregenerovat váš imunitní systém

Magazín | 0 komentářů

Jedná se o terapeutický systém na kompletní obnovu, o kterém se začalo v současnosti hodně mluvit, ale vůbec to není novinka.

Hlavní důvod, proč tak dobře funguje při obnově imunity, je ten, že v podstatě odstraňuje všechny překážky, které za normálních okolností brání hojení.

Pojďme se nyní blíže podívat na to, co to je a jak to vlastně funguje.

Hladovka jako nepřekonatelný regenerátor imunity

Hladovka je ideální způsob, jak obnovit imunitní systém a vyléčit mnohé zdravotní problémy, včetně chronických a autoimunitních onemocnění.

O pozitivních účincích hladovky se již dávno ví, ale až nyní věda odkrývá její působení na buněčné úrovni.

Jak tedy hladovka funguje?

V průběhu prvních 24 až 48 hodin hladovky se vyčerpají tělesné zásoby glykogenu – čili cukru, který představuje běžné palivo pro buňky.

V důsledku toho se v těle spustí několik biochemických mechanismů, které se snaží ušetřit energii a zároveň dostatečně zásobovat životní orgány palivem.

A právě tyto mechanismy mají na tělo několik blahodárných účinků.

Nedávná studie1 tvrdí, že hladovka podporuje regenerační kapacitu našeho imunitního systému, která může být přínosem hlavně pro onkologické pacienty, kteří podstupují chemoterapii, ale také pro zdravé lidi.

Předešlý výzkum zase zjistil, že hladovka by mohla ochránit myši před nepříznivými vedlejšími účinky chemoterapie, avšak bez ovlivnění její efektivnosti.

To se nyní prokázalo ve studii s deseti pacienty. Ti během chemoterapie drželi hladovku a zaznamenali přitom nežádoucí účinky v menší míře a také nižší intenzity ve srovnání s pacienty, kteří hladovku nedrželi.

Jak hladovka zregenerovala imunitní buňky u myší

Skupina vědců provedla dlouhou sérii experimentů, které prokázaly snížené poškození DNA, úmrtnost bílých krvinek, buněk kostní dřeně a celkové snížení úmrtnosti na následky chemoterapie.

Co je nejdůležitější, po 4 až 5 cyklech chemoterapie v kombinaci s hladovkou se počet bílých krvinek u pacientů vrátil do normálu, přičemž v kontrolní skupině zůstal počet bílých krvinek výrazně pod normálem.

Když vědci sledovali počet bílých krvinek při hladovce, ale bez podávání chemoterapie, zjistili ještě lepší výsledky – až šestinásobné zvýšení nově vygenerovaných hematopoetických kmenových buněk (HSC).

HSC jsou buňky produkované kostní dření, které se později mění na všechny ostatní krevní buňky, včetně bílých krvinek, které zohrávají důležitou roli při imunitě.

Vědci byli těmito dramatickými výsledky opravdu zaskočeni.

Valter Longo, hlavní autor uvedené studie, to shrnul slovy:

„Tělo se během hladovky zbavilo těch částí, které byly poškozeny nebo staré. Takže těch neefektivních částí.

Pokud zůstanete s těžce poškozeným tělem po chemoterapii nebo v důsledku stárnutí, hladovka dokáže doslova vygenerovat zcela nový imunitní systém.“

Další fascinující věcí, kterou vědci objevili, je, že hlavním faktorem při regeneraci imunity během hladovky je inzulinový růstový faktor 1 (IGF-1).

Nižší hladiny tohoto faktoru se obecně spojují s nižším rizikem rakoviny a zpomaleným stárnutím. Myši, kterým byl během studie podán extra IFG-1, zaznamenaly nižší nárůst výše zmíněných HSC buněk.

Otázka tedy zní: Funguje to také u lidí?

Při publikování studie se vědci pustili do zodpovězení této otázky.

Při klinické studii byli pacienti rozděleni do dvou skupin. První skupina držela hladovku 24 hodin a druhá 72 hodin před podáním chemoterapie. A předběžné výsledky byly podobné těm, které se zaznamenaly u myší.

Skupina, která hladověla 3 dny před podáním chemoterapie, zaznamenala výrazné zlepšení v počtu imunitních buněk a posun k „mladšímu“ profilu těchto buněk.

Jak se ukazuje, tímto fascinujícím způsobem je možné výrazně snížit nežádoucí vedlejší účinky chemoterapie.

Hladovka nastartovala regeneraci imunitního systému.

Stalo se tak ze dvou důvodů. Zaprvé, tělo používá glukózu na tvorbu tuku. Zadruhé, došlo k dočasnému snížení počtu bílých krvinek, které zahájili tvorbu nových imunitních buněk.

Jinak řečeno:

Když tělo vyhladovíte, systém se snaží ušetřit energii.

A jedním ze způsobů, jak ušetřit energii, je recyklovat staré imunitní buňky, které už nejsou potřebné, a hlavně ty, které jsou poškozeny.

Závěr

Z uvedeného vyplývá důležité poučení, a sice, že občasná hladovka má výrazně podpůrné účinky na náš imunitní systém. Platí to pro zdravé i nemocné pacienty, které podstupují chemoterapii.

Vytvořením nedostatku energie pomocí několikadenní hladovky dokážeme nastartovat samoregenerační schopnosti naší imunity, kdy se staré imunitní buňky vymění za nové.

Zpracovala: Vylectese.cz

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Nejnovější příspěvky

Pin It on Pinterest