Dary od přírody 9 Další aplikace MMS

Další aplikace MMS

Nové aplikace MMS

Postupem času se objevují nové aplikace, které zvyšují účinnost MMS v lidském těle. Několik takovýchto aplikací zde uvádím a doufám, že pomohou i dalším lidem zvítězit nad jejich neduhy a život ohrožujícími stavy. Nejnovější postupy jsou shrnuty v protokolech 1000, 2000, 3000 a 4000 které naleznete v menu Detailní návody.

Zde je nejnovější protokol 4000 – MMS2

Chci vás seznámit s opravdu fantastickým postupem, který používáme už několik let. Nakonec Mark (Mark Grenon) řekl: „Proč to vlastně nezveřejníme?“ Ano. Je to tak dobré, že se divím, proč jsme to neudělali už dávno.

Tento způsob je úžasný v tom, že, jak se zdá, poslouží u četných onemocnění stejně dobře, jako MMS1, a přinejmenším nejméně v jedné věci ještě lépe – a to při problémech s prostatou, ať už se jedná o rakovinu nebo jiné potíže. (Máme i několik testů potvrzujících eliminaci cukrovky pouze s MMS2).
MMS2 je už několik let velmi úspěšně používán při ošetřování rakoviny. V současném rakovinovém postupu (Protokol 2000) se podává 5 krát denně.
Když jsme v Malawi vyčerpali zásobu MMS1, začali někteří lidé brát jednu želatinovou kapsli velikosti nula MMS2 pětkrát denně k ošetření HIV, a fungovalo to úžasně. Použili jsme to úspěšně nejen u asi 200 případů v Malawi, ale také u stovek lidí už předtím a v poslední době v Dominikánské republice.

 • MMS2 lze použít při léčení stovek rozmanitých onemocnění. S vysokou pravděpodobností pomůže vyléčit libovolné onemocnění, které vás může potkat.
  Je to úžasný způsob protože MMS2 umožní každému, téměř kdekoli na světě, velmi rychle a levně zničit každého zabijáka (Bakterie a viry). Obvykle ho ale nedoporučuji užívat místo MMS1. Použijte ho jen tehdy, když MMS1 nebude po ruce.

Co je MMS2?

Jak už mnozí víte, MMS2 je chlornan vápenatý. Jestliže jste to nevěděli, asi vás trochu překvapím, protože chlornan vápenatý je chemikálie běžně používaná k dezinfekci bazénů a k bělení látek. Slouží k „šokové desinfekci vody“ a prodává se po celém světě. Plavecké bazény mívají bohatší lidé – ve většině zemí jsou symbolem bohatství. Takže chlornan vápenatý je k dispozici prakticky všude. Když ho koupíte, na obalu stojí „65, 68 či 75 nebo dokonce 80 % volného chlóru. Z chemického hlediska to ovšem není pravda.

 • V chlornanu vápenatém žádný volný chlór není, a ani na okamžik se z něj neuvolní. 

Ve skutečnosti se granulky chlornanu po smísení s vodou změní na kyselinu chlornou. Ta pak hubí patogeny v plaveckém bazénu, a stejně tak v lidském těle. Je docela možné, že kdyby místo formulace „volný chlór“ napsali „kyselina chlorná“, patrně by toho produktu moc neprodalo, protože přece každý ví, že patogeny zabíjí chlór, a jen hrstka lidí zaslechla něco o kyselině chlorné.

Chlornan vápenatý mají v supermarketech v mnoha částech světa; mnoho supermarketů má oddělení s příslušenstvím pro plavecké bazény a v městech bývají specializované obchody.

Pamatujte

 • Veškeré známé chemikálie jsou ve velkém množství jedovaté, včetně kuchyňské soli.

Když se podíváte do chemického lexikonu, zjistíte, že většina uvedených chemikálií je ve velkém množství považována za jedy, a přesto se většina z nich používá v lékařství. Každá chemikálie zkrátka musí být použita ve správném množství, aby účinkovala tak, jak má. To je standardní logika a právě tak používáme i chlornan vápenatý: v takových dávkách, aby plnil svůj úkol.

Očekávejte obvyklou kritiku neinformovaných lidí.

Dovolte, abych rovnou řekl, že zde je horda kritiků, kteří jsou buď placení farmaceutickými společnostmi, anebo jde o žárlivce, jimž vadí, že kdosi pomáhá chudým a nemocným k uzdravení. Budou proto:

 1. tvrdit že MMS2 uvolňuje chlór, což je známý jedovatý plyn; a
  2. dovolávat se toho, co to může způsobit ve velkém množství, ale nikdy se ani slůvkem nezmíní o tom, jak může účinkovat v námi používaném malém množství.

Říkám to předem, abyste na to byli připravení. Veškeré jejich poplašné vřeštění nemá žádnou logiku, je to jen obyčejná žárlivost – v opačném případě jsou za to placeni těmi, co mají prospěch z nemocných a umírání.

Jakmile jednou objasníte, že chlornan vápenatý vytváří kyselinu chlornou, kritici na chvíli ustoupí, ale pak se vrátí a pokoušejí se tvrdit, že z kyseliny chlorné se uvolňuje chlór… Toto, a všechny ostatní nesmysly, je součástí hromadné celosvětové snahy udržet veřejnost v neznalosti a daleko od pravdy.

Skutečnost vypadá takto

 • Kyselina chlorná uvolňuje atomy kyslíku, které ničí patogeny.
  • Kyselina chlorná uvolňuje chlór jen ve formě kuchyňské soli.

Kdyby měli pravdu a kyselina chlorná uvolňovala chlór, pak byste tento plyn cítili z každého, koho potkáte, protože naše tělo produkuje kyselinu chlornou nepřetržitě samo.

Procento použitelné kyseliny chlorné:

Jestliže na balení s chlornanem vápenatým stojí „68% dostupného chlóru“, ve skutečnosti to znamená, že se po smísení obsahu s vodou vytvoří 68% kyseliny chlorné.
Důležité je následující:

 • Lidský imunitní systém užívá kyselinu chlornou k hubení patogenů už  tisíce let.

Kyselina chlorná likviduje téměř všechny známé nemoci – a to je důvod, proč se používá v plaveckých bazénech. A stejně tak zlikviduje i onemocnění ve vašem těle. Příroda zvolila tuto chemikálii, protože je použitelná proti tolika různým onemocněním.
Obchody nemusí nabízet širokou volbu, ale použitelný je téměř každý prostředek obsahující od 40 do 85% „dostupného chlóru“. Při 40%, možná budete muset brát dvě tobolky, aby se vyrovnaly jedné s obsahem 80%.

Zopakujme si to

 • Když obal informuje o dostupném chlóru z chlornanu vápenatého, jedná se ve skutečnosti o dostupné množství kyseliny chlorné.

Nezdá se vám podivné, že ačkoli se už více než sto let ví, že imunitní systém užívá kyselinu chlornou k likvidaci většiny chorob, a ví se i to, že jí produkuje nedostatečné množství, lékaři nikdy nepomysleli na to, aby nemocným nějakou dodali? Už jen aby vyzkoušeli, jestli jim to může pomoci? Ano, pomáhá úžasně, ale doktoři medicíny to nikdy neudělali.

Když zajdete do obchodu a koupíte chlornan vápenatý, nedělejte si starosti ostatní chemikáliemi obsaženými v granulích. Nemohou být jedovaté, protože kdyby byly, otrávili by tím tisíce koupajících. Na světě, bohužel, není dostupný žádný potravinářský chlornan vápenatý. Jsme tedy nuceni nakupovat v obchodech s bazénovým příslušenstvím, ale i tak můžeme zachránit spoustu životů. Lidská kůže, největší tělesný orgán, absorbuje více věcí, než náš žaludek. Co je bezpečné pro celý povrch těla, je bezpečné i pro žaludek.

Chlornan vápenatý jsem osobně začal brát v roce 2005, a bral jej pak po celé měsíce, předtím, než jsem to dal někomu jinému. Od té doby už jej použily stovky lidí.

 • Nekupujte chlornan sodný! To je něco docela jiného, než chlornan vápenatý. Pak už byste skutečně užívali chlór, a bylo by vám z toho velmi špatně.

Chlornan vápenatý (MMS2) léčebná informace

Užití příliš velké dávky chlornanu vápenatého může vyvolat tzv. Herxheimerovu reakci. Projevuje se nevolností či dávením vyvolaným příliš rychlým hubením patogenů. Když patogen hyne, obvykle to znamená vypuštění jedů do tělesného systému, což může vyvolat nepříjemné stavy, pokud jich vyhubíte příliš mnoho najednou. Opět a znovu se prokazuje, že zdravý člověk bez patogenů z braní MMS2, v množstvích, která užíváme, nikdy nepocítí žádnou nevolnost. Jestliže vám tedy bude špatně poté, co vezmete MMS2 v předepsaném množství, znamená to, že jste v těle zahubili nějaké patogeny. V tomto smyslu je Herxheimerova reakce dobrým znamením, je to signál, že MMS2 plní svůj úkol. Musíte ovšem okamžitě snížit dávkování, protože nevolnost a zvracení odčerpává léčebnou energii a zpomaluje uzdravení.
Jedna plná kapsle každé 2 hodiny pomůže, aniž by vyvolala Herxheimerovu reakci (nevolnost nebo průjem). Můžete brát i polovinu kapsle nebo i méně, když je to potřebné.

Pamatujte: nezáleží na tom, jestli tomu říkají „bazénový chlór“ nebo „chlor shock“ nebo jakkoli jinak. Musí to být 40% až 85% chlornan vápenatý. Samozřejmě, že 85% je daleko nejlepší. Nápis, který říká, že 40 % (50, 60 či 70 % nebo jiné procento) je „dostupný chlór“, je zavádějící. Ve skutečnosti je po rozpuštění chlornanu vápenatého ve vodě k dispozici kyselina chlorná.

Je jen jedno místo na světě kde vyrábějí 100 % chlornan vápenatý. Ten by byl úplně nejlepší, ale působit bude i každý nižší obsah v procentech. Co od této chemikálie potřebujeme, a  získáme, je kyselina chlorná – tatáž jakou si naše tělo vytváří k potírání nemocí. Příroda prostě nemůže poskytnout dostatek kyseliny chlorné, aby zvládla ty opravdu těžké nemoci.

Obáváte se toho brát MMS2 ?

Přirozeně se vám nedivím. Pokud jste neviděli lidi uzdravené pomocí této techniky, je rozumné se obávat. Jste nemocní a přijde nějaký chlápek a radí vám polykat „chlor shock“. Především, si uvědomte, že z toho nemám ani cent. Nepřipadá v úvahu, že by mi obchody s bazénovou chemií z celého světa něco platily – ve skutečnosti, by s největší pravděpodobností prohlásili, že jsem se zbláznil.

 • Kdybyste v obchodě řekli, nač jej potřebujete, pravděpodobně by vám chlornan vápenatý ani neprodali.

Já osobně chci jen jedno: vidět uzdravené lidstvo. To je můj i náš úkol.
Jak začít
1. Kupte si gelové tobolky (kapsle) velikosti 0. Nemohou vám nijak ublížit. Každoročně je berou miliony lidí.

 1. Dejte jednu granulku do kapsle a spolkněte ji. Nebo použijte později popsaný postup s medem. Jedna granulka sice nikomu nepomůže, ale nemůže ani uškodit. Tento způsob používám vždy. Bez ohledu na to, oč se jedná, si napoprvé vezmu malou dávku, která mi nemůže ublížit. A potom pomalu zvýším dávky.
  Zkuste to. Je to bezpečné. Pokud musíte pít městskou vodu, máte šanci, že v jediné sklenici vody vypijete mnohem více, než to zrníčko.
 2. Berte každé dvě hodiny další kapsle a pokaždé v nich zvyšte počet granulí. Kdykoli budete mít nepříjemné pocity, přestaňte a vyčkejte s pokračováním do dalšího dne.

Pokračujte v navyšování tak dlouho, dokud nebudete moci následovat níže uvedený postup.
Protokol 4000 – MMS2 pro dospělé a děti

Jestliže máte jakoukoli chorobu, včetně prasečí chřipky nebo nějaké jiné běžné nezdravosti či jakoukoli z „neléčitelných“ chorob, můžete se tímto způsobem vyléčit. Kdybyste během dvou týdnů nezaregistrovali zlepšení zdravotního stavu, měli byste přikročit k Protokolu 2000 (Viz www.jimhumble.biz). Pokud ale dojde k zlepšení, zůstaňte u tohoto postupu.
Důležité je brát MMS2 po celý den, každé 2 hodiny, po 12 hodin, dospělí i děti. Děti samozřejmě berou menší dávky.

KROK 1.   Množství MMS2 brané co dvě hodiny

V každém následujícím případě nabízím několik různých způsobů, jak určit správná množství.   Doufám, že vám to pomůže. Mějte však stále na paměti, že to nemusí být docela přesné, a že dávky jsou vždy individuální. Jakmile vám začne být nevolno, snižte hodinovou dávku přinejmenším o 25% a snižujte tak dlouho, dokud nevolnost nebo jiné nepříjemnosti nevymizí. Pokaždé ale opět navyšujte až na doporučenou dávku, hned jakmile to bude možné. Budete-li mít pocit, že by bylo dobré brát i trochu více, zvyšte jednu nebo dvě denní dávky asi o 25%, ale ne o moc více.

Vysoké dávky nebývají nutně prospěšné

Uvědomte si, že pokud si zvýšením dávek přivodíte nevolnost nebo průjem, nepomůže to k rychlejšímu léčení. Nevolnost nebo průjem odčerpává léčebnou energii a zpomaluje léčení. Jakmile se projeví nevolnost, průjem nebo jiné nepohodlí způsobené MMS2, ihned snižte dávkování.

 • U zdravého člověka MMS2, v množstvích, která používáme, nezpůsobí žádné potíže. Imunitní systém jen poděkuje za přísun kyseliny chlorné.

Chlornan vždy zapáchá jako chlór, jako mnohé chlórové chemikálie, ale nedělejte si starosti, ve skutečnosti to není chlór.

Člověk vážící cca 90 kg…

… by měl brát jeden gram chlornanu vápenatého každou druhou hodinu po 12 hodin denně. To může být:
• Plná kapsle velikosti 00 nebo
• polovina čajové lžičky granulí (v několika menších kapslích, pokud nemáte velikost 00).

Zarovnaná čajová lžička představuje DVĚ jednogramové dávky pro osobu vážící 90 kg.

 • S každou dávkou MMS2 vždy vypijte minimálně 3 dl vody.

Při tělesné váze okolo 70 kg…

… by měl brát každé dvě hodiny 800 mg. To znamená každé dvě hodiny obsah jedné plné kapsle velikosti nula (0).

Lidé s tělesnou váhou okolo 45 kg…

… potřebují dávky 500 mg, což odpovídá jedné kapsli velikosti 1 každé dvě hodiny.
• Každou dávku vždy zapijte aspoň 2,5 dl vody

Děti 20 – 23 kg…

… potřebují 250 mg každé dvě hodiny. Jako odměrku můžete použít zarovnanou čajovou lžičku, obsah rovnoměrně rozprostřít na papír a rozdělit na čtyři stejné díly po 250 mg.

 • Dávka se musí vždy zapít nejméně 2 dl vody.

Děti okolo 11 kg…

… potřebují 125 mg každou hodinu. Dávku získáte rozdělením obsahu zarovnané čajové lžičky na osm stejných dílů stejným postupem, jako v předchozím případě.

 • Dítě by mělo s každou dávkou vypít nejméně 1,5 dl vody.

Postup s použitím medu

… je pro ty, kteří nemají kapsle nebo je nemohou polykat. Sežeňte si sklenici domácího medu bez přísad. Med s impregnačními prostředky je pro náš účel nevhodný. Za normálních okolností by sice v medu být neměly, ale kdo ví… Jestliže takový med neseženete od včelaře, mohl by vyhovět i vysoce kvalitní med z obchodu.
Prostudujte si nálepku a ujistěte se, že v medu není přidaná žádná impregnace nebo vitamín C. Přírodní vitamin C, který v medu už je, není problematický. Skutečný med nepotřebuje žádné konzervační prostředky a vydrží léta nebo i desetiletí, to ale mnozí lidé, kteří se obchody s medem zabývají, nevědí. Často se také prodávají různé směsi a náhražky.

Dejte med do mrazničky. Je naprosto nezbytné, aby byl podchlazený na mrazničkovou teplotu. Pak odměřte správné množství chlornanu vápenatého pro dvouhodinovou dávku a smíchejte ji s troškou podchlazeného medu, co do objemu asi stejným množstvím jako je užívaná dávka chlornanu. Nepřimíchejte k tomu žádnou vodu, nesmí to zvlhnout. Ihned po smísení to dejte na špičku lžičky, spolkněte a zapijte dostatečným množstvím vody.

 • Musíte to spolknout okamžitě, jakmile se to zahřeje, chutná to příšerně.

  Zapijte nejméně 2 dl vody. Pokud to uděláte správně, nebude absolutně žádný problém a žádná pachuť.

Upozornění

Nepokoušejte se používat med o pokojové teplotě. Nefunguje to, protože med začne okamžitě reagovat s chlornanem a nebudete schopni dostat to do úst. Jestliže nemáte k dispozici mrazničku, musíte být vynalézaví a použít k ochlazení medu třeba sníh, led nebo velmi chladnou vodu. Malé množství medu v plastovém sáčku se dá ochladit rychleji.

 • Med musí být před použitím zchlazený.

Velmi důležitá je voda. Dospělý člověk by měl s každou dávkou MMS2 vypít nejméně 2,5 – 3 dl vody, ať už je v kapsli nebo obalená v medu.

Krok 2. Procedura: Užívání MMS2 co dvě hodiny, 12 hodin denně, po 3 týdny

Nezačínejte nikdy s plnou dávkou doporučenou pro vaši váhovou kategorii. Zpočátku, den nebo dva, berte jen 1/4 nebo méně, než je doporučeno a následně, v průběhu dalšího dne nebo dvou dnů, navyšujte až na doporučenou dávku. Přidávejte prostě po troškách každé dvě hodiny.

 • Chlornan vápenatý vždy páchne jako chlór, ale chlór to není.
  • Opatřete si kapsle vyhovující velikosti. Můžete samozřejmě použít i větší a méně je plnit.

Nepředávkujte se

Nedělejte sebe ani jiné ještě nemocnějšími používáním nadměrného množství MMS2. Musíte být opatrní. Od prvního okamžiku dávejte pozor, abyste MMS2 nevzali příliš mnoho.   Nedělejte si starosti, nikdo na to ještě neumřel, ale někteří se po předávkování cítili několik hodin dost špatně.
Kdyby se někdo cítil hůř, prostě nemocnější, než předtím, bývá to především v tom, že s dávkou vypil příliš málo vody. Voda je důležitá pro předcházení nevolnosti a jiným reakcím, jako třeba bolestem v žaludku. Jestliže pocítíte nucení k zvracení, vždy vypijte větší množství vody. Pokud se MMS2 (chlornanem vápenatým) předávkujete a voda zvedání žaludku ihned nezastaví, snižte příští dvouhodinovou dávku na polovinu. Jestliže to nepomůže, musí být příští dávka ještě o další polovinu menší. Můžete brát i velmi malou, den, dva nebo klidně i celý týden. Berte jen tolik, aby vám z toho nebylo špatně. Jakmile malé dávky snesete, pokoušejte se postupně zvyšovat až do plných dávek.

 • Za normálních okolností neberte vyšší, než doporučené dávky, opravdu nejsou nutné ani užitečné.

Doba trvání léčby závisí na druhu onemocnění

Vyléčení HIV obvykle zabere 3 až 5 týdnů a totéž platí i pro ostatní tzv. „nevyléčitelné“ nemoci. Některé choroby jsou zakopané mnohem hlouběji a může to trvat déle.
Diabetes (cukrovka typu 2) může odolávat od jednoho týdne do jednoho roku, ale ve většině případů vymizí během 6 nebo méně týdnů. Ať už vás trápí cokoli, nikdy nepřestávejte, dokud se to nevyléčí a pak berte udržovací dávku.

 • Berte MMS2 co dvě hodiny během dne (po 12 hodin) dokud nebudete zdraví.

Krok 3, udržovací dávky

Člověk by měl trvale pokračovat s udržovací dávkou, protože tělo nevyrábí dostatek kyseliny chlorné k tomu, aby se mohlo vyrovnat se všemi moderními onemocněními. Jestliže je vám více, než 65 a neberete denně 6 kapek MMS1, berte každý den poloviční dávku MMS2. Tedy polovinu toho, co byste měli brát v případě shora uvedených dvouhodinových dávek pro vaši váhovou kategorii.
Jestliže byste podle protokolu 4000 měli brát 42 dávek MMS2 týdně, budete při braní udržovacích dávek užívat sedm polovičních dávek týdně. Pokud máte i MMS1 možná dáte přednost přechodu na užívání 6 kapek MMS1 jednou denně.

 

 

————————————————————————————–

Jim V. Humble:  Jak odstranit pachuť aktivovaného MMS.

“ Pro mnoho lidí je chuť aktivovaného MMS překážkou pro jeho používání. Zde je nový postup, jak tomuto problému zamezit.

Tento postup je možné aplikovat už od jedné kapky MMS a 5 kapek aktivátoru. Uvádím zde ale nejběžnější dávku (5 kapek MMS + 25 kapek aktivátoru), kterou by jst měli brát dle posledních výzkumů několikrát denně.

Připravte si následující:

3 lékové tobolky (např. s granulovaným vitamínem C s postupným uvolňováním ) –  obsah tobolky vysypejte, nebudete jej potřebovat. Potřebujete prázdné tobolky.

Injekční stříkačku  2 ml.

MMS a aktivátor

Příprava: Do suché sklenice nakapejte 5 kapek MMS a přidejte 25 kapek aktivátoru (10% kyselina citronová)

Promíchejte a počkejte obvyklé tři minuty.

Natáhněte injekční stříkačkou celý obsah aktivovaného MMS, postupně naplňte všechny tři tobolky a uzavřete je druhou částí tobolky.

Polkněte ihned postupně všechny tři tobolky a zapijet minimálně 0,3-0,4 litry vody.

2 hod. před a po požití tobolek nesmíte jíst potraviny a pít nápoje se syntetickým vitamínem C !!! Ten účinky aktivovaného MMS ruší.

Tento postup zaručuje dobrou snášenlivost a naprosto bezproblémové užívání MMS. “

Jim V. Humble

—————————————————————————————-

Prasečí (mexická) chřipka

MMS A CHŘIPKA

Jim V. Humble

„Poslední dobou šíří média zprávy o NOVĚ VARIANTĚ CHŘIPKY a WHO už vyhlásilo 6. stupeň, což znamená „globální pandemii“. Není třeba se děsit, i když se slovem pandemie je historicky spjatá vzpomínka na fatální „španělskou chřipku“, která si vyžádala více obětí než první světová válka. Pandemie prostě znamená rozšíření nějaké nakažlivé choroby na velké ploše, třeba více kontinentech, i když se přitom jedná o malý počet dobře léčitelných případů, ve skutečnosti je jich ve srovnání s výskytem běžné chřipky naprosto zanedbatelné množství. Nelze to ovšem brát na lehkou váhu, jelikož nové chřipkové kmeny se mohou rychle rozšířit ze země do země. Před pěti lety způsobil mnohá úmrtí chřipkový kmen SARS, zejména v Číně a v roce 2007 byly sledovány různé varianty ptačí chřipky.

 

 1. dubna 2009 byly rozpoznány případy „prasečí chřipky“ v Mexiku a později v USA a Anglii. Pomiňme teď zájmy známých společností usilujících o prodej svých produktů, či využití nahromaděných zásob léčiv po planém poplachu s „ptačí chřipkou“. Chřipka je mnohdy opomíjené (a přechozené) onemocnění, které může vážné poškodit lidské zdraví a u slabých a jinak nemocných jedinců i úmrtí.

 

MMS (zázračný minerální roztok) je mocný dezinfikátor, schopný napadnout a vyhubit vyvíjející se chřipkové viry. Účinkuje zcela bez ohledu na jejich druh nebo varianty (mutace), které se časem mohou vyvinout. Toto přesvědčení je založeno na chemii a chování aktivovaného MMS, pokud jej budete používat podle níže uvedených pokynů.

 

Na rozdíl od antibiotik nebo očkovacích látek, chlordioxid z aktivovaného MMS hubí veškeré patogeny, a tedy i chřipkové viry, bez ohledu na kmeny nebo vyvíjející se varianty – což je ostatně známo už od roku 1950. Správným způsobem použitý aktivovaný MMS tedy představuje univerzální přípravek na všechny varianty onemocnění, kterému říkáme chřipka.

 

Některá fakta, která v případě chřipky musíme brát v úvahu:

O nedávno zjištěném kmeni prasečí chřipky se například tvrdí, že jde o nový virus, který je jiný než všechny předchozí. Na rozdíl od ptačí chřipky nebo SARS, napadá prasata, jimž způsobuje zahlcení plic (zavodněním), které někdy (ale ne vždy) má za následek smrt. Tento virus se začal neočekávaně přenášet na lidi, kteří s prasaty pracují, a následně bylo pozorováno, že se dokonce může šířit vzduchem z osoby na osobu. Počínaje 13. dubnem 2009 bylo v Mexiku během následujících čtrnácti dnů hospitalizováno s nálezem prasečí chřipky přes 1000 lidí a oznámeno na 60 úmrtí. Pak se virus rychle dostal i do USA a Anglie. Nyní jsou případy onemocnění podchyceny prakticky po celém světě, což vedlo WHO k vyhlášení šestého stupně ohrožení, čili „pandemie“.

 

Nutno podotknout, že na „běžnou chřipku“ jen v USA umírá na 50 000 lidí… Počet úmrtí a lidí v nemocničním ošetření lze denně sledovat na internetu. Center for Disease Control má také stránku se statistikami o hlášených případech této chřipky.
Viz: http://www.cdc.gov/swineflu/investigation.htm

 

Uvedené skutečnosti nijak nezabránily tomu, že US Úřad pro vnitřní bezpečnost v dubnu deklaroval prasečí chřipku jako „stav nouze“. Janet Napolitano ihned uvolnila 25% federální zásoby (zastaralé…) protichřipkové vakcíny (50 miliónů dávek) „k použití federálními orgány pro případ potřeby“. No dobře. Pojďme raději dál.

„Prasečí chřipku“ nemůžete dostat z vepřového masa či jiných produktů. Šíří se v první řadě vzduchem, kapénkami od nakažených lidí. Červený kříž a další organizace proto rozdávají návštěvníkům nemocnic a lidem pracujícím tam, kde by mohli být vystaveni riziku nákazy, ochranné masky.

 

MMS je nejen širokospektrální dezinfekční prostředek, ale způsob jimž hubí viry a bakterie je naprosto odlišný od fungování antivirotik a antibiotik. Pokud někoho zajímají baktericidní vlastnosti MMS, můžete si přečíst sekci „Vysvětlení účinnosti MMS“.

 

MMS je použitelný jak k prevenci, tak i jako prostředek k zdolání „prasečí“ i jiné chřipky. K tomu je potřebné brát MMS v hodinovém cyklu.

 

Doporučený postup použití MMS jako účinného prostředku proti chřipce.

 

 1. Smíchejte v hrnku nebo sklenici 1 kapku MMS s 5 kapkami kyseliny citrónové nebo čerstvé citrónové šťávy. Protřeste a vyčkejte tři minuty do ukončení aktivace.

 

 1. Doplňte asi 2 dl vody nebo džusu, který v sobě nemá přidanou kyselinu l-askorbovou – E300 čili vitamín C (vitamín C omezuje účinnost roztoku). Pak celý obsah vypijte tak rychle, jak je to možné.

 

 1. Pokud během první hodiny nepocítíte vůbec žádnou změnu, pokračujte druhou hodinu se 2 kapkami. (Každou kapku MMS samozřejmě vždy aktivujte 5 kapkami kyseliny citrónové nebo citrónové šťávy a čekejte tři minuty) Pokud nemáte pocit nevolnosti ani po dvou kapkách, jděte ve třetí hodině na 3 kapky. Případný projev nevolnosti neznamená nic špatného. Pouze signalizuje, že MMS zabíjí patogeny. Ale nezpůsobte si zbytečně špatně od žaludku tím, že pak budete brát více. Postupně navyšujte na maximálně 6 kapek MMS s 30 kapkami kyseliny. Vážíte-li přes 90 kg, pak by vaše maximum mohlo být až 10 kapek.

 

Mějte na mysli, že se většina lidí nedostane přes 3 nebo 4 kapky za hodinu, aniž by začali pociťovat rostoucí nevolnost. Při jakémkoliv pocitu zvedání žaludku musíte počet kapek snížit, přinejmenším o jednu. Nevolnost se projeví vždy, když MMS hubí bakterie a viry rychleji než vylučovací systém zvládá odstranit jejich pozůstatky. Snášet tuto nevolnost nepřináší žádné výhody. Vždy hledejte bez potíží snesitelnou hranici.

 

 1. Pokračujte s dávkami MMS každou hodinu po celých 12 hodin (tzn. 12 dávek). Chřipka by v tomto rozmezí měla zmizet; nicméně, rozhodně nepřestávejte brát MMS dokud si nejste úplně jisti zotavením. Kdybyste pociťovali příznaky chřipky ještě další den, určitě pokračujte při stejných hodinových dávkách. Stejný léčebný postup lze použít i u dětí, ale tady buďte zvlášť opatrní abyste předešli zvracení nebo jiným nezdravým pocitům. Použijte menší dávky a zvyšujte jen po 1/2 kapce. Nikdy nepřekračujte 3 kapky za hodinu.

 

 1. Následující týden nebo 14 dní pokračujte se šesti kapkami dvakrát denně.

 

 1. K zajištění prevence proti chřipce a udržování bezvadného stavu imunitního systému by dospělí v chřipkových obdobích měli brát 6 kapek MMS denně. Denní množství pro děti by mělo být dávkováno podle věku či váhy. Užívejte max. 1 kapku na každých 11 kg tělesné váhy a 1 kapku pro nemluvňata.“

 

—————————————————————————————

 

K použití MMS

Jim V. Humble

„První a nejdůležitější zásada

 

Opakované malé dávky jsou efektivnější než velké ranní a večerní.

 

Na více než 1000 případech se ukázalo, že často podávané malé dávky, až jednou za hodinu, jsou mnohem efektivnější (a přijatelnější), než velké dávky jednou nebo dvakrát denně.

 

Nyní už víme, že vygenerovaný chlordioxid nezůstane v těle déle, než jednu nebo nanejvýš dvě hodiny. Vzhledem k době, po kterou zůstává v těle aktivní, se nezdá, že velikost dávky činí nějaký rozdíl. V podstatě to znamená, že nezáleží na množství, protože se v každém případě za hodinu či dvě rozloží na kuchyňskou sůl.

 

Mějte tedy na mysli, že je mnohem účelnější brát MMS každou hodinu nebo dvě při menších dávkách, což se nakonec vyrovná, nebo možná bude i více než dvě velké dávky.

 

Jestliže jste navyklí brát větší dávky jen ráno a večer, jak bylo doporučováno dosud, MMS samozřejmě bude i nadále čistit tělo od mikrobů a patogenů. Nový výzkum však zřetelně ukázal, že menší ale kontinuální cirkulace ClO2 předchází přeskupování a rozmnožování patogenů zejména v situacích, kdy bojujete se specifickým zdravotním problémem – ať už je to nachlazení, opar nebo hepatitida.

 

Druhá zásada

 

Dostaňte do těla tolik MMS kolik můžete, aniž by vám to působilo nevolnost nebo průjem. Vždy začněte jedinou kapkou a pak přidávejte po kapkách vždy, když cítite, že můžete. Samozřejmě stále hovoříme o kapkách aktivovaných po tři minuty 5 kapkami kyseliny citronové na každou kapku MMS, následně zalitých vodou nebo džusem.

 

Druhou dávku pak můžete navýšit na dvě kapky, pokud se vám po první neudělá nevolno (ve většině případů se to nestane). Zpravidla by to mělo být dvě hodiny po té první. Pak postupně každou hodinu nebo dvě zvyšujte až do doby, než pocítite, že jste dosáhli maxima nebo si nepovšimnete mírné nevolnosti. Obyčejně vystačíte se dvěma, třemi nebo čtyřmi kapkami pro dávku.

 

Můžete ovšem jít až na 10 kapek za hodinu, jestliže máte dojem, že potřebujete více a nepocítíte žádnou nevolnost. 10 kapek by ale měl být horní limit a za normálních okolností byste nikdy neměli potřebovat jít tak vysoko, jestliže budete brát 5 kapek 10x denně.

 

Přestanete až se začnete cítit zdrávi. Pokud se chcete jen pročistit, můžete zkusit standardní postup až do 15 kapek třikrát denně. Jestliže budete moci brát 15 kapek třikrát denně po celý týden, aniž by vám bylo nevolno nebo se ukázal průjem či jiné negativní účinky, pak je s největší pravděpodobností odstraněna většina infekcí, patogenů a parazitů.

 

Po pročištění platí obvyklá udržovací dávka 6 kapek aktivovaného MMS denně pro starší lidi (po šedesátce) a 6 kapek dvakrát týdně pro mladší.

 

Třetí zásada

 

Pokud se dostaví průjem nebo zvedání žaludku snižte počet kapek podle potřeby, ale nepřestávejte je brát. Nevolnost a průjem jsou dobré indikátory signalizující, že MMS opravdu zabírá. Diarea trvající hodinu nebo dvě je velmi prospěšná, ale udržovat tento stav několik dnů může přinést více škod než užitku. Proto vždy, když narazíte na tyto dočasné zábrany, prostě jen snižte dávku – jsou ve většině případů jen krátkodobé.

 

Čtvrtá zásada

 

Vyvarujte se dvě hodiny před a dvě hodiny po použití MMS užití všech syntetických forem vitamínu C. Toto je dočasná potřeba, nezbytná v průběhu podstatných týdnů, v nichž se prodíráte až k počtu kapek, kdy už se můžete považovat za „vyčištěné“. Jestliže berete kapsle nebo tablety vitamínu C s postupným uvolňováním, budete je muset přestat užívat a brát jen takové kapsle nebo tabletky, které mají přímý účinek, a to jen na noc a nejdříve dvě hodiny po poslední denní dávce MMS.

 

Pátá zásada

 

Pozorně dodržujte program přiměřené výživy k podpoře imunitního systému. MMS z vašeho těla sice velmi efektivně odstraňuje nežádoucí patogeny a parazity, ale neposkytuje žádné minerály nebo vitamíny nezbytné k jeho výživě. Dodávejte tělu pravidelná množství spojeneckých mikroorganizmů (acidofilus a další flóru). Samotný MMS prospěšné střevní mikroorganizmy nehubí, jejich počty ovšem někdy může snížit vydatný průjem. Postarejte se rovněž o pravidelný příjem minerálů – zejména vápníku a hořčíku.

 

Správná výživa je pro imunitní systém kritická. Denní vystavování pokožky slunci bude udržovat hladinu vitamínu D. Jestliže se ale dostanete na sluníčko jen málokdy, musíte udržovat hladinu vitamínu D doplňky – je pro udržování imunitního systému neodmyslitelný. “

 

I když je MMS nejmocnější prostředek k hubení patogenů na Zemi, léčit a udržovat vaše zdraví může jen váš vlastní imunitní systém. Knihu pojednávající zevrubně o tomto tématu si můžete opatřit přes http://www.emms.cz

 

 

 

Upozornění.

Výše uvedený text považujte pouze za informativní. NENÍ to lékařská rada ani návod pro léčení či jakékoliv ošetřování nemocí!

 

Rady pro koupele s MMS

Mimo orálních dávek je možné absorbovat MMS pokožkou přímo do svaloviny. Zatímco orální dávky dodávají Cl02 v první řadě červeným krvinkám, MMS pronikající pletí zásobuje tímto plynem přímo krevní plazmu. V těle pak cirkuluje více Cl02 a lze tedy očekávat rychlejší a mocnější účinky. Pokud jste se dosud neseznámili se zprávami o úspěších při užívání aktivovaného MMS, přečtěte si článek: „Úvod do MMS“ na [ http://mms-articles.com/] a můžete si vytisknout i návody k přípravě a aktivaci na [ http://jimhumble.biz/biz-mmsintro.htm ]. Během následně popsaných lázeňských procedur bude vaše pleť v kontaktu s Cl02 po 20 až 30 minut.

U některých lidí tento postup znamenal definitivní průlom. Po 20 minutách ve vaně s vodou oživenou aktivovaným MMS dokonce i lidé, kteří se předtím nemohli dostat přes 7 kapek braných orálně, dokázali navýšit zásobu Cl02 v krevním oběhu bez známek nevolnosti. Jak je to možné? MMS vyhubí bakterie a patogeny na nebo pod povrchem pleti, a ty jsou pak vyloučeny z těla. Většina odpadu přitom zůstane venku a nezatěžuje krevní oběh. Ale i když berete koupele, nezanedbávejte pravidelné orální dávky. Berte přinejmenším dávky po šesti kapkách, vždy předtím, než půjdete do vany. Nedělejte si starosti s tím, jestli jste předtím jedli nebo ne. Jakékoli ztráty Cl02 způsobené potravou v žaludku jsou podružné a relativně bezvýznamné.

Patogeny zahubené vnitřním užitím MMS (po vypití) mohou tělo opustit jen po průchodu játry a vyloučením. Funguje to dobře do té doby, než se projeví (přechodná) hranice, při níž vám začne být nevolno. To signalizuje, že MMS hubí více patogenů než je systém schopen neprodleně vylučovat, což vede k dočasné, ale mnohdy i akutní nevolnosti.

Koupání ve vodě s MMS umožňuje vyčistění od patogenů na povrchu nebo těsně pod povrchem pleti. Zdá se, že očista těchto vnějších vrstev brání přetěžování interního vylučovacího systému. Patogeny zahubené těsně pod povrchem pleti jsou většinou vytlačeny na povrch a odplaveny.

Postup

 1. DOBŘE VYČISTĚTE VANU. Jinak ClO2 plyn uvolňovaný z MMS začne ve vodě likvidovat mýdlovou pěnu a nečistoty na stěnách vany, a to sníží nebo i neutralizuje množství Cl02 dostupného pro tělo. Při další koupeli už vana bude zásluhou předchozího působení MMS čistá. Nepřidávejte si do vody žádné pěnové koupele ani jiné chemikálie. Připouštění vody množství CL02 vytvářeného ve vodě nesníží. Někteří lidé si do koupele přidávají ještě 1/2 dl DMSO (není to nutné, ale může to napomáhat k hlubšímu průniku Cl02).
 2. AKTIVOVUJTE MMS V HRNKU NEBO SKLENICI před přidáním do lázně. Dejte do nádobky 30 kapek MMS a přidejte k nim 2,5 čajové lžičky citrónové šťávy nebo kyseliny citrónové (150 kapek). Koupel by měla trvat 20 až 30 minut. Pokud někde na pleti máte otevřené boláky nebo větší poranění, můžete snížit dávku na 20 kapek MMS, smíšených se 100 kapkami kyseliny citrónové nebo citrónové šťávy (1 1/2 čajové lžičky) abyste se vyhnuli pocitům pálení. Otevřené boláky se zásluhou desinfekčního účinku MMS obvykle rychle zhojí. Platí běžný předpis 1 kapka MMS ku 5 kapkám aktivátoru (10% roztoku kyseliny citronové).
 3. SMÍCHEJTE MMS S KYSELINOU V HRNÍČKU a vyčkejte obvyklé 3 minuty. Mezitím si napusťte horkou vodu do vany. Nedávejte do ní žádnou pěnu parfém šampón ani dětské hračky. Množství vody ve vaně nehraje roli. Je také dobré vypít dávku z 6 nebo 8 kapek.
 4. PŘIDEJTE AKTIVOVANÝ ROZTOK MMS do vody a promíchejte. Veškeré bakterie ve vodě budou téměř okamžitě zahubeny. Některé společnosti nabízejí systémy pro plavecké bazény, které používají úplně stejný postup (k aktivaci v bazénech se používá HCl). Voda množství vytvořeného plynného ClO2 neredukuje. Je jedno, zda vanu naplníte jen napůl nebo úplně, protože se z aktivovaného MMS bude vyvíjet stále stejné množství plynu.
 5. LEHNĚTE SI DO VANY. Smáčejte celé tělo – ruce, hrdlo, vlasy i tvář. Kdyby se vám dostala voda do očí prostě ji setřete hřbetem ruky nebo osuškou. MMS, na rozdíl od některých šampónů, očím nijak neublíží. Polévejte si hlavu hrnkem.
 6. PŘIPOUŠTĚJTE SI HORKOU VODU. Teplo otevírá póry a MMS tak může proniknout až do svaloviny. Masírujte namáčenou pokožku hlavy. Po třetí koupeli se mohou začít rozpadat drobné vřídky na pokožce pod vlasy, které jsou zdrojem lupů.
 7. PO KOUPELI VANU DŮKLADNĚ VYMYJTE A VYPLÁCHNĚTE.

Když se zmiňuji o kapkách MMS vždy jde o správně aktivovanou směs. Nikdy neužívejte MMS bez aktivace.

Postupy při chorobách ohrožujících život

V případě ohrožení života je cílem dostat MMS do krevního oběhu co nejrychleji, ale pokoušet se přitom udržet pod hranicí nevolnosti.

Jedním ze způsobů jak toho dosáhnout je přidávat do aktivovaného MMS DMSO, které pak může působit jako nosič, dopravující MMS přímo do pleti a svaloviny.

V tomto případě jsem vlastními zkouškami zjistil, že DMSO musí být přidáno do směsi ihned po tříminutové aktivaci MMS. Jinak MMS přijde o větší část účinnosti. Mezi smícháním aktivovaného MMS s DMSO a vlastním použitím by proto nemělo uběhnout více než 15 sekund. Připravenou směs okamžitě rozetřete po velké ploše těla, jako například stehnech nebo pažích a ramenech. Takto můžete dostat až pětinásobné množství MMS pletí přímo do krevního oběhu. A samozřejmě, čím větší plochu těla použijete, tím více MMS do těla prostoupí.

Níže popsané použití MMS představuje zrychlený způsob, kterým lze, jak kromě běžného orálního užívání, dostat dodatečnou dávku MMS do krevní plazmy pletí.

Držte se přesně následujícího postupu:

 1. Namíchejte si dávku aktivací 10 kapek MMS 50 kapkami citrónové šťávy nebo 10% kyseliny citrónové. Několik sekund protřásejte sklenici a vyčkejte 3 minuty.
 2. Přidejte jednu čajovou lžičku DMSO a promíchejte pohybováním sklenicí, ale ne déle, než asi 15 sekund.
 3. Roztok okamžitě rozetřete po stehnech pažích nebo po břiše. Při ošetření jiné osoby můžete použít igelitovou rukavici nebo při aplikaci na vlastní tělo holé ruce. Jestliže pocítíte pálení, můžete příště přidat asi 1 čajovou lžičku vody nebo pleť po aplikaci ošetřit směsí olivového oleje a šťávy z aloe vera. K aplikaci použijte pokaždé jinou oblast těla.
 4. Takto postupujte každou druhou hodinu prvního dne a druhý a třetí den každou hodinu. Pak 4 dny vynechejte a příští týden začněte stejně. Přitom ovšem nikdy nepřestávejte brát pravidelné, snášené orální dávky MMS.

DMSO je známým nosičem různých substancí, který má široké použití v medicíně už od roku 1955, kde slouží jako prostředník při vnášení léčiv do pokožky. Ve většině zemí bývá k dispozici v lékárnách a lze jej objednat i přes internet. Zadejte do vyhledávače DMSO.

Když se zmiňuji o kapkách MMS, vždy jde o správně aktivovanou směs. Nikdy neužívejte MMS bez aktivace.

Střevní nálev s MMS

Klystýr s MMS může být stejně účinný jako intravenózní infuze, protože oba způsoby dodávají MMS jak do plazmy, tak i k červeným krvinkám. Toto je názor několika biologů a vědců, kteří metodu střevního nálevu studovali. Požívání MMS ústy obecně doručuje chlordioxid (pouze) k červeným krvinkám ze žaludku a střev. Plazma ovšem může dopravit chlordioxid i do oblastí kam se červené krvinky nemohou dostat.

Postup:

 • Nejprve musíte střevo vyčistit aplikací čisté teplé vody (přibližně 1000 ml). Můžete do ní přidat polévkovou lžíci soli či 1 dl šťávy aloe vera nebo jiné doplňky doporučované odborníky na výživu, ale nepoužívejte kávu. Postup opakujte dva nebo i třikrát. Použijte uvedenou dávku vody a snažte se ji udržet co nejdéle, masírujte si břicho, a pak to pusťte ven.
 • Nejlepší je použít katetr, ale není to nezbytné. Katetr je velmi ohebná, až 45 cm dlouhá hadička s oblým zakončením. Velmi opatrně se zavede do tlustého střeva tak, aby pak kapalina vytékala asi 30 cm hluboko uvnitř.
 • V každém případě proveďte toto pročištění dvakrát nebo třikrát po sobě, pak přidejte MMS do něco málo přes 1 dl vody. Použijte stejnou dávku připravenou stejným způsobem, jako při přípravě nápoje. I zde pokaždé přidávejte jen 1 nebo 2 kapky aktivovaného MMS. Provádějte až 2 klystýry denně a pokoušejte se udržovat MMS na místě tak dlouho, aby se tekutina mohla úplně vstřebat stěnami tlustého střeva. Při dávkování postupujte stejně, jako když MMS pijete. Bude to mnohem efektivnější. V případě, že se dostaví průjem nebo nevolnost, snižte dávku. Hodně štěstí.

Když se zmiňuji o kapkách MMS, vždy jde o správně aktivovanou směs. Nikdy neužívejte MMS bez aktivace.

Použití MMS u dětí

Od roku 2000, kdy byl MMS vynalezen, bylo jeho pomocí ošetřeno mnoho gravidních žen a dětí. Nejvíce po roce 2004. Některé ženy v nemocnicích trpěly malárií, ale bylo ošetřeno i hodně dalších onemocnění a zdravotních potíží, z nichž většina byla úspěšně zdolána pomocí MMS, užívaného v rámci různých metod a ověřených procedur.

Případ jednoho dítěte, u jehož ošetření jsem roku 2004 byl, je na You Tube. Záznam najdete pod [ http://www.youtube.com/watch?v=80G-Jtb6OsA ] – pod názvem „Malaria Baby“. Ve stejném roce jsem ošetřil stovky lidí i jejich dětí. Dítě ve filmu mělo 40 °C horečku, která pak během dvou hodin poklesla na 38,3 °C. Tehdy bylo ošetřeno i mnoho gravidních žen. Lékaři postupovali podle mých doporučení.

Na několika webových stránkách se můžete dočíst, že byste neměli riskovat a nepodávat MMS gravidním ženám či dětem. Na jedné z nich stojí: „… berte to velmi vážně.“ Zní to skoro tak, jakoby to dětem mohlo nějak ublížit. Všechno, čeho provozovatel této stránky hodlá dosáhnout, je zjevně způsobit zbytečnou smrt mnoha dětí a gravidních žen.

MMS dosud zachránil životy mnoha dětí. Když si ale lidé přečtou na internetu takové věci a dostanou strach léčit nemocné dítě, jemuž může zachránit život jen MMS, nemohou to děcko zachránit. Tihle lidé se prostě z nějakého neznámého důvodu rozhodli, že vědí všechno lépe. Neobtěžovali se mne zeptat, ani přezkoumat jasné důkazy. Jen cosi nazdařbůh hlásají do světa. Kdyby ovšem skutečně věděli něco o tom, o čem mluví, něco, co nevím, bylo by všechno v pořádku.

Velice dobře si uvědomuji, že nevím všechno, a že nepatřím k největším vědcům na světě. Vůbec se nepovažuji za vědce. Nicméně, jsem vynálezce a vynálezci jsou za důležité změny na této zemi zodpovědnější více než kdokoli jiný. Jsou to oni, kdo asi přináší většinu opravdu zásadních objevů, které pak převezmou vědci, aby je dále zdokonalili. Proto doufám, že se brzy zapojí mnoho vědců a vylepší i metodiku léčby pomocí MMS.

Co dnes ovšem vůbec nepotřebujeme, jsou lidé, kteří se bez hlubších znalostí problematiky rozhodnou, že jsou ti nejlepší z neznalých a odmítají ověřovat jakákoli fakta. Jedna dívka postrádající jakékoli znalosti mi řekla, že bych neměl radit lidem, aby ho brali déle než asi týden, protože MMS prý vyhubí veškerou střevní mikroflóru. Starostlivé, jenže to vůbec není pravda.

MMS je slabé okysličovadlo, které v těle nedokáže okysličit normální tělesné buňky či prospěšné bakterie, ani v zažívacím ústrojí ani kdekoli jinde. Použil jsem je na vyrážky a hodně ošklivé věci na dětské pokožce. A dosud nikdy se neprojevila žádná škodlivá reakce. Použil jsem silné roztoky, 3 krát silnější, než je nejsilnější doporučená dávka k vypití a postřikoval jimi každodenně několikrát více než rok pokožku v nejcitlivějších oblastech vlastního těla. Po roce testování nebyl na pokožce rozeznatelný absolutně žádný rozdíl mezi postřikovanými a nepostřikovanými místy.

Gravidní ženy by měly brát přinejmenším udržovací dávku 6 kapek denně. Udržuje to imunitní systém ve špičkovém stavu, a to je to, co všechny těhotné ženy tak potřebují.

O MMS jsou už na internetu tisíce stránek. Několik z nich nabízí špatné údaje. Nemohu kontrolovat všechny; nemám prostě čas pročíst tolik stránek a hovořit s jejich provozovateli. Ale toto je vážná věc. V sázce jsou lidské životy. Řeč není o nejlepším novém DVD či skvělém filmu, jde o lidské životy.

Je proto nesmírně nezodpovědné, když někdo prostě jen sepíše a hlásá své názory, aniž by je konfrontoval s danými fakty. Mých doporučení se až dosud držely statisíce lidí a nebyla hlášena žádná situace ohrožující život, natož aby někdo zemřel. Mnoho věcí dokáže úspěšně potlačit jenom MMS. A proto, pokud jednou z těchto nemocí nebo stavů trpí dítě, prosím, pomozte mu tím. (Viz seznam „metodik“. Každé dítě obvykle snese jednu kapku, aktivovanou 5 kapkami citrónové šťávy nebo 10% roztokem kyseliny citrónové, přidanou do džusu v kojenecké láhvi.)

Současně je mi jasné, že se tito lidé pokoušejí zajistit, aby děti a gravidní ženy nebyly vystaveny ničemu, co by jim mohlo uškodit. Vím, že se pokoušejí a snaží dělat něco, o čem si myslí, že je to pro ně nejlepší.

Metody pro prevenci a úpravu rakovinových stavů

Tato procedura byla použita u případů rakovin dostatečně často, abychom se mohli přesvědčit, že jde o až dosud nejúspěšnější postup proti život ohrožujícím onemocněním. Při ošetření běžné chřipky a nachlazení samozřejmě nemusíte postupovat tak intenzivně. Pro rakovinu slouží nejnovější postup, protokol MMS 2000.

 

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM U VŠECH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍCH CHOROB JE VŽDY BRÁT TOLIK MMS KOLIK TĚLO SNESE A UDRŽOVAT TAK JEHO HLADINU V TĚLE CO NEJVÝŠE, ANIŽ BY TO VYVOLALO ZVRACENÍ NEBO DÉLETRVAJÍCÍ PRŮJEM.

BĚHEM DNE TEDY NEBERE JEDINOU VELKOU, ALE S ODSTUPY MNOHO MENŠÍCH DÁVEK PODLE PROTOKOLU mms 2000. KDYŽ SE BUDETE DRŽET ZVYŠOVÁNÍ DÁVEK TAK, ABY TO BYLO NA HRANICI SNESITELNOSTI, DOSTAVÍ SE ÚSPĚCH. VŽDY KDYŽ SE PROJEVÍ NEVOLNOST, O NĚKOLIK KAPEK USTUPTE.

JE TO VZÁCNÉ, ALE OBČAS SE STÁVÁ, ŽE NĚKDO DOSÁHNE BODU, KDY JEHO TĚLO REAGUJE TĚŽKÝMI PRŮJMY NEBO NEVOLNOSTÍ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE S DALŠÍMI DÁVKAMI A VYČKÁVEJTE, DOKUD TENTO STAV NEPOMINE. PAK ZAČNĚTE ZNOVU, S MÉNĚ KAPKAMI NA DÁVKU; RADĚJI S MÉNĚ NEŽ POLOVINOU MNOŽSTVÍ, U NĚJŽ JSTE PŘESTALI. VŠECHNY DENNÍ DÁVKY BY MĚLY BÝT STEJNÉ, TAKŽE, POKUD SNÍŽÍTE NAPŘÍKLAD NA 9 KAPEK AKTIVOVANÉHO MMS, BUDOU VŠECHNY DENNÍ DÁVKY PO 9 KAPKÁCH MMS S ODSTUPY PO 1 HODINĚ, OPAKOVANĚ TŘIKRÁT DENNĚ. (TO ZNAMENÁ CELKEM 6 DÁVEK PO DEVÍTI KAPKÁCH). PAMATUJTE, BERTE NEBO PODÁVEJTE VŽDY JEN TOLIK, KOLIK ČLOVĚK SNESE, ANIŽ BY MU POTOM BYLO ŠPATNĚ NEBO DOSTAL PRŮJEM.

Rakovinový test

Je tady jedna možnost, o níž vám váš lékař pravděpodobně nikdy neřekne. Už více než 25 let existuje z 99% úspěšný test na rakovinu. Je efektivnější, bezpečnější a levnější, než všechny ostatní rakovinové testy. Nazývá se AMAS test.

Přitom nemusíte „chodit po doktorech“; je to test, který se dá objednat přes internet. Stojí 165 dolarů. Odběrová sada přijde zdarma. Uděláte jen šmouhu vlastní krví, zásilku odešlete a zaplatíte dobírkou, až když přijdou výsledky. Tento test zkoumá přítomnost specifických rakovinových protilátek. Podívejte se na www.oncolabinc.com. V této souvislosti bych rád řekl, že tam nemám žádné finanční zájmy. Převezměte odpovědnost sami za sebe a v případě sebemenších pochyb si tento test nechte udělat.

Představu o tom, zda se MMS ujal vašeho rakovinového problému, si můžete udělat vyhodnocením pocitů nevolnosti. Vezmete si, povězme jednu kapku MMS nebo dokonce jen 1/2 a nebude vám nevolno. Pak začněte počet kapek dvakrát denně zvyšovat o jednu ráno a jednu večer. Jestliže vám po 1/2 kapce ráno nebude nevolno, večer nebo později odpoledne zkuste jednu celou. Příští ráno už dvě a večer 3 kapky.

Dříve nebo později po určitém počtu kapek pocítíte slabou nevolnost. Napříště tedy jednou nebo dvakrát po sobě vezmete o jednu nebo dvě kapky méně, a pak zase začnete zvyšovat. Pořád hledejte bod, při němž začnete pociťovat nevolnost, pak uberte a pokuste se opět zvyšovat.

Brzy tak z vlastní zkušenosti, podle toho, zda můžete překročit bod, při němž vám předtím bylo nevolno a pokračovat se stále větším množstvím kapek, rozpoznáte,jestli vám to pomáhá. Návaly nevolnosti znamenají, že část nádoru byla zničena a odumřelá hmota je pak jed, který tělo musí mít čas uklidit. Stav, při němž se musí odstranit tyto trosky, je součástí léčení. Tělo to dokáže, ale v náběhu tohoto procesu vám může být třeba špatně od žaludku, můžete dostat průjem nebo se to projeví i zvracením. Není to na škodu věci.

S tím jak rakovina zaniká, tělo prostě musí dostat čas odstraňovat jedy. S ustupující zhoubou pak tělo snáší stále víc a více kapek. A toho lze využít jako indikátoru. Jakmile totiž zjistíte, že můžete postupně navyšovat kapky, aniž by se dostavovala nevolnost, je to znamení, že tělo dělá, co má.

V případě rakoviny na tom musíte pracovat hodně trpělivě. Začněte pomalu, ale navyšujte rychle. Zpočátku byste možná měli brát kapky jen dvakrát denně, ale jakmile zjistíte, že to půjde bez nevolnosti dvakrát denně, zvyšte na třikrát, a pak čtyřikrát či dokonce pětkrát denně. K překonání nevolnosti jezte nastrouhaná jablka. Kdyby vám po určitém počtu kapek MMS začalo být nevolno, zkuste napřed sníst nejméně dvě nastrouhaná jablka, buď hned poté, co vezmete MMS, anebo předtím, než vám začne být nevolno. Vždy zkuste nejdříve jablka, můžete až 4, ale pokud se vám potom neuleví a je-li to nepřekonatelné, vypijte až dvě zarovnané čajové lžičky jedlé sody rozpuštěné ve vodě.

Pokud vám ovšem bude nevolno po každé dávce, bez ohledu na množství a zdá se, že tělo není schopno přijmout zvýšení dávky bez nevolnosti, je to signál, že se neuzdravujete. Ale nevzdávejte to a pracujte na tom. Můžete to ale stále ještě zvládnout. Pokud můžete bez nevolnosti brát, povězme dvě kapky najednou, a začne vám být špatně až po třech, budete se muset pokusit nevolnost načas snášet, ale jestliže vám bude po třech kapkách špatně vždy naznačuje to, že rakovinový růst nedoháníte.

To se může stát, jestliže se rakovinové buňky množí rychleji, než je MMS stačí zabíjet. Avšak je tady pořád naděje. Jeden způsob spočívá v tom, že namísto abyste zvyšovali počet kapek, zvýšíte počet jejich podání během dne. Čtěte níže. Jsou zde i další postupy, které mohou pomoci. Ale nikdy, v žádném případě, nepřestávejte užívat MMS.

Kdyby se ukázaly náznaky, že se stav nezlepšuje, obvykle navrhuji následující postup: opatřete si indiánské byliny od Kathleen z Texasu. Lahvička extraktu stojí 60 dolarů, a je toho v ní dost. Telefon je 806 647-1741. Kathleen má tisíce dopisů od lidí, jimž to pomohlo. Společně s otcem prodávají tuto indiánskou bylinnou směs už více než 60 let. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete tento bylinný extrakt užívat společně s MMS. Pokyny jsou přibaleny.

Shora uvedený rakovinový test AMAS poskytuje další úžasnou výhodu. Můžete si ho nechat udělat, pak užívat několik týdnů nebo měsíců MMS, a nato provést další test. Pak bude zřejmé, zda a do jaké míry se váš stav zlepšuje.“

Pin It on Pinterest