Tradiční čínská medicína je unikátním oborem, který přetrval v živém používání několik tisíciletí. V dnešní době je rozvinut do neuvěřitelné šíře zahrnující snad všechna vnitřní onemocnění, ale má i své obory akutní léčby infekcí, úrazů, hojení ran...